• Kompakt byutvikling i Lillehammer 

      Christina Henriksen Dahlen (Master thesis, 2023)
      I en tid med økende globale utfordringer, har begrepet bærekraft hatt større fokus enn noen gang. I denne sammenheng har strategien om en kompakt byutvikling bidratt for å oppnå en bærekraftig fortetning i ulike lokale ...