• Entreprenørskap og foretaksomhet innenfor videregående utdanning 

      Estensvoll, Trond E. (Master thesis, 2017)
      I denne oppgaven har jeg tatt tak i entreprenørskap i den videregående skolen og hvordan vi som lærere og skoleledelsen kan hjelpe våre elever til å bli foretaksomme. Gjennom denne foretaksomheten øker vi sjansen for at ...