• Like muligheter for politisk deltakelse 

      Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid (Arbeidsnotat;184, Working paper, 2009)
      Denne rapporten omfatter datamateriale fra to spørreundersøkelser i 74 kommuner i Finnmark, Sør-Trøndelag, Hordaland og Oppland. Den ene undersøkelsen ble gjort blant kommunestyrerepresentanter og den andre blant ...