• Utvikling av økonomisk sosialhjelp i Nord-Gudbrandsdal 

      Mydland, Ørjan (198;, Working paper, 2014)
      I dette notatet går vi igjennom utvikling i utbetaling av økonomisk sosialhjelp, utvikling i innbyggerantall, utvikling i arbeidsmarkedet, samt arbeidsavklaringspenger, kvalifikasjonsprogrammet og overgang til varig ...