• Videregående skole som praksisarena - med fokus på forebygging av drop-out 

      Ringvoll, Mette; Jansen, Tommy (Arbeidsnotat;211, Working paper, 2016)
      Dette er et notat fra et prosjekt som har vært gjennomført i et samarbeid mellom Hamar Katedralskole og Høgskolen i Lillehammer – barnevernpedagogutdanningen. Prosjektet har pågått i to perioder, i 2012 og 2013. Hvert ...