• Etiske hensyn i maktutøvelse 

      Nordby, Halvor (Arbeidsnotat;216, Working paper, 2017)
      Sammendrag. Arbeidsnotatet presenterer en arbeidsmodell for å balansere maktutøvelse mot etiske hensyn i profesjonsarbeid med mennesker. Hovedtanken i modellen er at all maktbruk i konfliktsituasjoner må veies opp mot to ...