• Fjellet som kulturell sanseerfaring uttrykt gjennom lyd og bilde 

      Blom, Tine (Arbeidsnotat;207, Working paper, 2015)
      Dette er en refleksjon over audiovisuelle arbeider om naturen ved Tvergasteinstjørnet på Hallingskarvet, og om arbeidsprosessen og tilbakemeldinger. I disse arbeidene forsøker jeg å formidle mine egne erfaringer i denne ...