• Brukerstyrt personlig assistanse – Kunnskapsstatus 

      Askheim, Ole-Petter (Forskningsrapport;157, Research report, 2013)
      Gjennomgangen av eksisterende kunnskap om brukerstyrt personlig assistanse i Norge viser at kunnskapsgrunnlaget er varierende for ulike områder. Området som peker seg ut med størst behov for oppdatert kunnskap angår den ...