• Brukerstyrt personlig assistanse : statlig policy, kommunal iverksetting og klagesaker 

      Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Jenhaug, Line; Begg, Ingvild Sigstad (Forskningsrapport;162, Research report, 2014)
      (BPA). Dataene viser både kommunal variasjon og fellestrekk i form av trender eller mønstre på tvers av kommunene. Det er variasjon mellom kommunene når det gjelder hva slags arbeidsgivere som benyttes og hvordan BPA-ordningen ...