• Et blikk i bakspeilet - norsk forskning om funksjonshemming 2004 - 2012 

      Dolva, Anne Stine; Askheim, Ole-Petter (Informasjonsserien;39, Research report, 2013)
      Denne rapporten beskriver noen hovedtrekk ved norsk forskning om funksjonshemming basert på presentasjoner og deltakelse på fem forskningskonferanser arrangert av Norsk Nettverk om Funksjonshemming (NNFF). Rapporten ...