Show simple item record

dc.contributor.authorBrænd, Einy Sunniva
dc.date.accessioned2017-06-15T10:37:56Z
dc.date.available2017-06-15T10:37:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2446111
dc.description.abstractUtmarka er en viktig ressurs for norske husdyrbønder, og dyrene får gå fritt i fjell og skoglandskap. Men det følger mange konflikter med utmarksnæringa, spesielt med tanke på rovdyrangrep. Høsten 2016 ble det utført en predatortest på tamsau (Ovis aries) med ulike hunder (predatorer) for å se hvordan kroppstemperatur utviklet seg som en indikator på akutt stress. Forsøksindividene var 11 lam som hadde fått implantert abdominal sensor som målte kroppstemperatur (Tb). I tillegg var 9 søyer med i forsøket for å se på adferden deres. Under predatortesten var det fire ulike forsøk der sauene ble introdusert for person uten hund, person med rolig hund, person med leken hund og person med aggressiv hund. Adferden til sauene ble delt opp i to kategorier: stresset og normal. Forsøket med person uten hund og rolig hund ble kjørt i samme analyse, og det var en signifikant forskjell i prosentandelen stress mellom de to kategoriene. Det samme ble gjort med en leken hund, der var det også en signifikant forskjell. Selv om forskjellen var signifikant, så det ikke ut til at sauene lot seg stresse i særlig grad. Kroppstemperaturen til lammene med sensordata var ikke signifikant forskjellig under normal og stresset adferd. Det var heller ikke noe målbar forskjell i kroppstemperatur før, under og etter at lammene ble skilt fra sine respektive mødre i et påfølgende eksperiment. Det ser ikke ut til at forsøkene som ble gjort, utløste høyt stress hos forsøksindividene, siden kroppstemperaturen holdt seg på stabilt nivå. Og ut i fra adferdsmålingene i etogrammet som ble laget er det ingen signifikant forskjell mellom «stresset» og «normal» adferd. Ved videre forskning er det anbefalt at man fokuserer mer på tiden brukt under et predatorforsøk og hvilke stressorer man bruker, og i hvilken rekkefølge de ulike stressorene blir introdusert.nb_NO
dc.description.abstractMountain and forest pastures is an important resource for Norwegian farmers, and the animals can walk freely in the wild. But there is a lot of conflicts connected to this, especially considering predator attacks. In the fall of 2016 there was a predator test done on domesticated sheep (Ovis aries) with different dogs (predators) to see how body temperature would develop as an indicator for acute stress. The individuals used for the test was 11 lambs who had implanted abdominal sensors to measure body temperature (Tb). In addition to this there was also 9 ewes to see the behaviour. During the test, there was four different trials where the sheep was introduced to a person without a dog, a person with a calm dog, a person with a playful dog and a person with an aggressive dog. The sheep behaviour was divided into two categories: stressed and normal. The test with a person without dog and with calm dog was run through the same analysis, and there was a significant difference in the percentage of stress between the two categories. The same was done with the playful dog, this also showed a significant difference. Even though the difference was significant, the sheep didn’t seem to be particularly stressed. The body temperature of the lambs with sensory data was not significantly different during normal and stressed behaviour. Also, there was no measurable difference in body temperature before, during and after the lambs were separated from their mothers in a following experiment. It seems the experiments conducted did not trigger elevated stress levels in the individuals since the body temperature stayed stable, and in the behaviour data in the ethogram made there was no significant difference between «stressed» and «normal» behaviour. For future research, it is recommended that one should focus more on the time spent during the predator test and which kind of stressor one uses, and what order the different stressors are introduced in.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectKronisk stressnb_NO
dc.subjectakutt stressnb_NO
dc.subjectsøyenb_NO
dc.subjectgimrenb_NO
dc.subjectkroppstemperaturnb_NO
dc.subjectfight or flightnb_NO
dc.subjectewenb_NO
dc.subjectyearling lambnb_NO
dc.titleHvordan vil kroppstemperatur som indikator på stress hos lam (Ovis aries) utvikle seg under simulerte rovdyrangrep?nb_NO
dc.title.alternativeHow will body temperature as an indicator on stress in lambs (Ovis aries) develop under simulated predator attacks?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record