Show simple item record

dc.contributor.authorKjøsnes, Vegard
dc.date.accessioned2017-06-23T07:30:56Z
dc.date.available2017-06-23T07:30:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2446746
dc.description.abstractUngskogpleie utføres i hogstklasse 2, oftest når bestandet er mellom 1-4 meter høyt. Det er et nødvendig tiltak for å sikre at skogens verdi opprettholdes. Dette arbeidet utføres i all hovedsak manuelt med motorryddesag. Motorsag blir også benyttet, og i de senere årene er det utviklet kjederyddesager som egner seg til ungskogpleie og skjøtsel av skog. I arbeidet med denne bacheloroppgaven ble effektiviteten til sagene motorsag, batteridrevet kjederyddesag, bensindrevet kjederyddesag og motorryddesag testet under ungskogpleie. Det ble testet om effektiviteten varierte med de fire sagene. Det ble også testet om effektiviteten varierte mellom sagene ved ulikt treantall per daa, og ved ulik dimensjon på ryddestammene. Datainnsamlingen ble gjort i Selbu kommune, sommeren 2016. Det ble ikke funnet forskjell i effektivitet på sagene, men effektiviteten avtar som forventet med økende treantall, og økende diameter på ryddestammene. Begge kjederyddesagene er mer fleksible under kupert terreng, fordi de ikke er fastmontert på hoften, som motorryddesagen. Arbeider mener motorryddesagen er best egnet ved små dimensjoner der en kapper med et skjær, mens kjederyddesagene har et bredere bruksområde, og kapper trær med større dimensjoner raskere. Kjederyddesagen som går på batteri har selen som er mest behagelig, og fordeler vekta av sagen best på begge skuldrene. Arbeider mener kjederyddesagen med batteri ikke er like effektiv som resten av sagene, tross resultatet av testen. Motorsagen er fysisk tyngst å jobbe med, fordi en må gå bøyd for å felle trær ved bakken. Motorsagen er uansett sagen en får utført flest oppgaver i et skogomløp med.nb_NO
dc.description.abstractYoung forest tending is usually needed in age class 2, when the trees are about 1-4 meters. It’s important to do the young forest tending to keep the value of the stand as high as possible. The most common saw used in young forest tending is called brushsaw. Chainsaw is also used quite often, and in the last years the manufacturers have produced saws which are constructed like the brushsaw, but have chains instead of blades. In this assignment I present my research where I have tested which of the following saws is the most effective saw in young forest tending: Brushsaw, chainsaw and two saws which are constructed like the brushsaw, but have chains instead of blades, one with fuel and one with battery. Differences in the effectivity between the four saws with an increasing number of trees per acres, was tested. It was also tested if some of the saws were affected more than the others with an increasing diameter of the trees which were cut down. The fieldwork for this report was done in Selbu, the summer of 2016. The results of this report show that there is no difference between the saws. Regardless of which saw being is used, the time spent per acres is equal. As predicted the effectivity decreased, when the number of trees increased per acres. The effectivity also decreased when the diameter of the trees increased. Both of the saws with chains that are constructed like the brushsaw were a bit more flexible, especially when the terrain is hilly. In the worker’s opinion the brushsaw is the most appropriate saw to use on trees with small diameters, and the saws with chains are more appropriate when the diameter is bigger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleEn sammenligning av effektiviteten til ulike sager under ungskogpleienb_NO
dc.title.alternativeA comparison of the effectivity between saws during young forest tendingnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Skogbruk: 915nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record