Show simple item record

dc.contributor.authorSmelien, Robert
dc.date.accessioned2017-06-28T11:01:24Z
dc.date.available2017-06-28T11:01:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447202
dc.description.abstractDyrevelferden i større besetninger med fjørfe bør være et fokus hos produsenten, først og fremst fordi det er viktig i seg selv, men også fordi det har betydning for produksjonen økonomisk. Forskriften om hold av høns og kalkun sier at man skal ta hensyn til dyras naturlige behov, og sikre god helse og trivsel i fjørfeflokken. For å gi slaktekylling og foreldredyr muligheten til å utøve naturlig atferd og sikre god helse og trivsel, kan man sette inn ulike miljøberikelser. Formålet med dette litteraturstudiet er derfor å se på bruken av miljøberikelse og om det påvirker trivselen hos de ulike ledd i produksjon av slaktekylling. Tamhønsenes atferd nedstammer fra de ville bankivahønsene og har mange likhetstrekk med de ville stamforeldrene. Miljøberikelsene kan være med på å dekke enkelte atferdsbehov hos tamhønsene. Fôrsøkingsatferden står sterkt hos både slaktekylling og foreldredyr. Miljøberikelser som stimulerer til denne atferden (strømateriale, grovfôr, strøkorn og hakkesteiner) er hensiktsmessige da kylling og høns viser god aktivitet og trivsel når slike miljøberikelser tilføres. Andre miljøberikelser som gir økt aktivitet og trygghetsfølelse (særlig hos yngre slaktekylling og foreldredyr) er også med på å dekke naturlige atferdsbehov og bedrer helsen og trivselen i flokken. Eksempler er plattformer, vagler, kasser og ulike gjenstander. Man må tenke på smittefaren når man setter inn miljøberikelser for at ikke dyrene skal bli utsatt for unødige lidelser. Velferdsproblemer kan reduseres om miljøberikelse brukes.nb_NO
dc.description.abstractThe animal welfare in bigger flocks of poultry should be in focus, primarily because it is important by it self, but also because it has importance for the economy in the production. Regulations of keeping chickens and turkey tells us that the owner should take consideration of the animals natural need, and ensure good health and wellbeing in the flock of poultry. Broiler chickens and broiler parents could have the opportunity to execute natural behavior, have good health and feeling well by having access to environmental enrichment. The aim of this literature study is therefore to look at the use of environmental enrichment and if it affects the wellbeing in the different parts of broiler production. The behaviour of domestic chickens is discended from the wild bankiva-chickens and have many similarities with the ancestors. Environmental enrichment can help the domestic chicken execute behavioral needs. Foodsearching behavior is strong for broiler chickens and broiler parents. Environmental enrichment that stimulate to this behavior (litter, roughage, grains and peck stones) is appropriate. The chickens show good activity and wellbeing when they have access to such enrichments. Other environmental enrichments that gives encreased activity and sense of security (especially for younger chickens) also stimulate to natural behavior, good health and wellbeing in the flock. Examples are plattforms, perches, boxes and different objects. One should think of the risk of infection when environmental enrichment is inserted, so the animals are not exposed to unnecessary suffering. Problem with welfare issues can decrease by using environmental enrichment.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleLitteraturstudie: Bruk av miljøberikelse hos de ulike ledd i produksjon av slaktekyllingnb_NO
dc.title.alternativeUse of environmental enrichment in the different parts of broiler productionnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record