Recent Submissions

 • Beredskapsarbeid i utdanningssektoren - Et kvalitativt blikk på grunnskolen 

  Klevhus, Anders; Nordhagen, Ingrid Agnethe (Bachelor thesis, 2018)
  Bacheloroppgaven ser nærmere på beredskapen i utdanningssektoren, med fokus på barne- og ungdomsskoler. Vi valgte dette fordi vi gjennom tre år har hatt fag relatert til ledelse og organisasjon med innslag av fag relatert ...
 • Atomberedskap ved nødetatene i Oslo 

  Sandvik, Christoffer; Skjellstad, Maja Adine (Bachelor thesis, 2018)
  Dette prosjektet har til hensikt å se på hvordan nødetatene i Oslo jobber opp mot et scenario som omhandler et atomangrep. Vi har sett på hvilket fokus det er på atomberedskap blant nødetatene i Oslo i dag, og om det ...
 • Koordinering i offentlig forvaltning 

  Aamodt Almås, Aleksander; Hauge Knutsen, Marthe (Bachelor thesis, 2018)
  Temaet for denne bacheloroppgaven er smittebåren trussel. Vi har valgt dette temaet for å belyse samfunnsvitenskapelige moment ved en tematikk og problemstilling vi ikke har mye sammenligningsgrunnlag med, og derfor ønsker ...
 • Viktig melding – Les på Twitter Myndighetenes bruk av sosiale medier i krisekommunikasjon 

  Bakke, Kjetil; Skavern Nerem, Line Kristin (Bachelor thesis, 2018)
  Denne bacheloroppgaven er et resultat av Bachelorstudiet i beredskap og krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet, campus Rena. Sosiale medier har kommet for å bli, og det er blitt et stadig mer benyttet verktøy for ...
 • Krisestøtteverktøy: Aspekter som påvirker nytten av CIM 

  Berger, Andreas; Pedersen, Anders Aaraas (Bachelor thesis, 2017)
  Kommunenes krisestøtteverktøy, CIM, er i kommuneundersøkelsen til DSB oppgitt å være det blant fem alternativer som styrker samfunnssikkhetsarbeidet minst. Undersøkelsen vår har hatt som formål å belyse årsaker til hvorfor ...
 • Hvordan fungerer samvirke mellom landbaserte nødetater og maritime ressurser ved ulykker i umiddelbar nærhet til land? Et kvalitativt blikk på redningsarbeidet etter helikopterulykken ved Turøy. 

  Haugen, Eirik Solheim; Løvskogen, Tom Arild; Røstgård, Synne Elise (Bachelor thesis, 2017)
  Vi har valgt samvirke, og konkret samvirke mellom landbaserte nødetater og maritime ressurser, som tema for vår oppgave. Utfordringer knyttet til samordning og koordinering har vært tilbakevendende i flere av fagene i ...
 • Operativ lederorganisering - Brann og redningsetaten 

  Elvrum, Tor Arne; Lauritzen, Per Håkon (Bachelor thesis, 2017)
  Denne bacheloroppgaven er en kvalitativ undersøkelse om hvordan brann og redningsetaten i Norge bør organisere seg for fremtidens utfordringer. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ønsker større og færre brannvesen ...
 • Kommuners læring etter hendelser og øvelser 

  Bjørsland, Laila; Jenssen, Kristin (Bachelor thesis, 2017)
  Tema for denne bacheloroppgaven er hvordan kommuner lærer etter hendelser og øvelser. Vi har fokusert på betydningen av kulturen hos kommunene med tanke på hva som skal til for at de kan få en bedre beredskap. Det er valgt ...