Show simple item record

dc.contributor.authorAalberg, Bente
dc.contributor.authorEllefsæter, John Henrik
dc.contributor.authorFosse, Ralph Wilson
dc.date.accessioned2017-08-21T07:42:35Z
dc.date.available2017-08-21T07:42:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451236
dc.descriptionBacheloroppgave i eiendomsmegling 2017nb_NO
dc.description.abstractUnder studietiden vår har det kommet utallige artikler og innlegg om eiendomsmegling frem i media. Disse handlet om privatsalg av bolig, og argumenterte for og imot bruk av eiendomsmegler. Vi ønsker derfor å finne ut om vi utdanner vi oss til arbeidsledighet, eller om det er en fremtid i denne bransjen? Vårt utgangspunkt er at det er en fremtid for oss i eiendomsmeglingsbransjen, og vi håper med vår problemstilling å kunne belyse merverdiene man som selger oppnår ved å selge boligen sin via en mellommann/eiendomsmegler. Vår problemstilling ble derfor: Hvilken merverdi medfører bruk av eiendomsmegler ved omsetting av eiendom? Vi har analysert tidligere forskningsrapporter og studert artikler. På bakgrunn av dette har vi valgt å fokusere på om det lønner seg å selge privat, eller å bruke eiendomsmegler gjennom hele salgsprosessen. Vi ønsket å forstå og kunne forklare hvilken merverdi en eiendomsmegler bringer inn i en eiendomshandel. Derfor valgte vi et intensivt forskningsdesign og gjennomførte en undersøkelse med en kvalitativ datainnsamlingsmetode. For å kunne holde forskjellige perspektiver opp mot hverandre valgte vi å intervjue privatselgere (egenhandler) og eiendomsmeglere. For å styrke egne funn og antagelser har vi lest oss opp på relevant forskningslitteratur. Dessverre er det publisert minimalt om temaet, men vi klarte å søke opp to stk. fagrapporter, en bachelor oppgave og andre relevante artikler og innlegg fra forskjellige media som sammen gjorde at vi kunne finne argumenter både for og imot våre egne funn og antagelser. Hovedfunnene våre er at bruk av eiendomsmegler gir merverdi for kjøper og selger gjennom økt trygghet og redusert risiko. Påstanden om at bruk av eiendomsmegler medfører økt salgspris er ikke dokumenterbar, men er plausibel. Samt at en eiendomsmegler må evne å inngi tillitt hos en kunde ved hjelp av sin verdiproporsisjon. Vi har et svært begrenset antall respondenter og vi kan derfor ikke generalisere våre funn. Allikevel finner vi de såpass sammenfallende med andre oppgaver og forskningsrapporter, at de i stor grad fremstår som pålitelige.nb_NO
dc.description.abstractAbstract The topic for this thesis is what added value does a real estate agent add to the process of selling a property. This topic is interesting because the media has published several articles over a long period of time on this topic, arguing for and against the use of a real estate agent when selling a property. The authors of this thesis became increasingly more interested in this topic as our studying days went by. Are we educating ourselves into unemployment or is there a future in this business? Our starting point was of course that there is a future in this business. As a result, we wanted to clarify what added value the real estate agent do bring to the table when selling a property. Our problem statement is: What added value does a real estate agent add to a real estate transaction. Given that we wanted to understand and to some extent explain what added value a real estate agent bring to the table when selling a property, we chose an intensive research design. We also chose to do a small N survey with a qualitative approach to collecting the necessary data. In order to get different perspectives, we chose to interview real estate agents and private sellers. We have searched for and read other research papers, unfortunately we did not find many of these. Also, we have read a bachelor paper with similar thesis' as well as articles posted in various medias. We have used these to strengthen and discuss our own findings and analysis or quite the opposite. Our primary findings are that the use of a real estate agent does add value to a transaction by providing increased security and reduced risk for the seller and buyer alike. The statement saying that use of a real estate agent will increase the selling price, is not possible to document. Furthermore, a real estate agent must know how to obtain trust from a customer. We are quite aware that our research design and approach to collect data do not allow us to generalize our findings on to a greater population. However, on the basis that a large part of our findings go along the same lines as other research results and findings in other bachelor papers, we are confident that our findings are valid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteiendomsmeglingnb_NO
dc.subjectmerverdinb_NO
dc.subjectmeglersalgnb_NO
dc.subjectProprnb_NO
dc.titleMerverdi ved meglersalgnb_NO
dc.title.alternativeValue added to sales by real estate agentsnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record