Show simple item record

dc.contributor.authorSkauge, Thea
dc.date.accessioned2017-09-18T10:42:15Z
dc.date.available2017-09-18T10:42:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455079
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en avslutning på master i innovasjon med spesialisering i ledelse og organisering. Temaet for denne oppgaven er entreprenører i millenniumsgenerasjonen. Målet er å finne ut av hvorfor unge i millenniumsgenerasjonen tør å satse på sine gründerdrømmer, og hvilke faktorer som ligger bak et slikt valg. Jeg valgte dette temaet av flere grunner, men hovedsakelig fordi entreprenørskap er et felt og et fag jeg har funnet svært interessant. Problemstillingen jeg har kommet frem til er som følger: Hvorfor tør unge i millenniumsgenerasjonen å satse på gründerdrømmen? I fremtiden skal Norge leve av nye næringer, og skapende virksomhet vil være svært viktig. Teorien i denne oppgaven har blitt delt inn i tre deler. Den største delen omhandler entreprenørskap, andre del er om millenniumsgenerasjonen og til slutt en del om de faktorene som kan påvirke; nemlig risiko og kreativitet. For å besvare problemstillingen utarbeidet jeg tre forskningsspørsmål. Metoden jeg valgte var kvalitativ, med abduksjon som spesifikk metode for denne oppgaven. Jeg samlet inn dataene via intervjuer, med fem ulike informanter fra fire ulike selskaper. I analysen var fokuset på fire forskjellige temaer som så ut til å ha en påvirkning på hvorfor unge tør å satse på gründerdrømmen. De fire temaene var risiko, påvirkning utenfra, familie og vendepunkt. Dette er de fire temaene som virket å ha størst betydning når de bestemte seg for å bli entreprenører. Til slutt har jeg forsøkt å svare på forskningsspørsmålene, noe som kan konkludere med at millenniumsgenerasjonen og entreprenører har visse likhetstrekk. Av den grunn er det ikke så unaturlig at unge tør å satse på gründerdrømmen. Likevel viser denne oppgaven at det er noen fellestrekk ved informantene som er ulike fra entreprenører flest.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandet - Lillehammernb_NO
dc.titleMillenniumsgenerasjonen – en undersøkelse av unge entreprenørernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber66nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record