Show simple item record

dc.contributor.authorJamessen, Line
dc.contributor.authorKnudsen, Mari Kristine
dc.date.accessioned2017-09-18T10:48:15Z
dc.date.available2017-09-18T10:48:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455085
dc.description.abstractHyppige endringer i markeder, ny teknologi og digitalisering har ført til at fokuset på innovasjon i organisasjoner stadig blir større. I denne studien har ansatte og mellomlederen blitt presentert som to viktige aktører for utvikling av innovasjon. Formålet med denne studien har vært å undersøke hvilken betydning mellomlederen har for medarbeiderdrevet innovasjon i en tjenesteorganisasjon, hvor vi har benyttet oss av en kvalitativ casestudie av Sparebanken Hedmark for å besvare oppgavens problemstilling. Gjennom dybdeintervju med ansatte i front og mellomleder i tre ulike avdelinger i banken, har vi forsøkt å få et mer helhetlig bilde av i hvordan ansatte involveres i organisasjonens innovasjonsarbeid. Casestudien har i tillegg bidratt til innsikt i hvilken betydning mellomlederen har for utvikling av innovasjon, noe det ikke har blitt forsket noe særlig på tidligere. Vi har i denne studien sett hvordan ansatte innehar skjulte evner for innovasjon, og hvordan medarbeideres kreativitet og idégenerering bidrar til utvikling av arbeidsplassen hvis det legges til rette for det. I Sparebanken Hedmark ser vi at frontansatte er en kilde til innovasjon i organisasjonen, ved at de gjennom daglige arbeidsoppgaver og problemløsning bidrar til utvikling av nye løsninger og bedre arbeidsmetoder for seg selv og sine kollegaer. Medarbeiderdrevet innovasjon kan i Sparebanken Hedmark foregå både formelt og uformelt, hvor frontmedarbeider initierer til innovasjonsaktivitet og hvor ledelsen initierer til og inviterer ansatte til innovasjonsaktivitet. Dette fører til at betydningen av ledelse også blir sentralt. Resultatene som fremkommer av studien viser at mellomlederen er av stor betydning for medarbeiderdrevet innovasjon i Sparebanken Hedmark. Mellomlederens åpenhet for ansattes ideer, samt tilgjengelighet og synlighet i avdelingene bidrar til at ansatte i de tre avdelingene fremmer forslag til forbedring og utvikling av bankens tjenester. Mellomlederen fungerer videre som støttespiller og koordinator for videre utvikling av ansattes ideer. Studien viser at mellomlederen i tillegg fungerer som et bindeledd mellom ansatte og toppledelsen. Ved å bringe ansattes ideer opp i bankens systemer, samt implementere innovasjoner initiert av toppledelsen i avdelingene ser vi at mellomlederen spiller en sentral rolle for innovasjon i flere ledd i organisasjonen. Studien viser at mellomlederens arbeid med innovasjon kommer i tillegg til iv gjennomføring av daglige arbeidsoppgaver i avdelingen, noe som ytterligere tydeliggjør kompleksiteten rundt mellomlederens rolle.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandet - Lillehammernb_NO
dc.subjectmedarbeiderdrevet innovasjonnb_NO
dc.subjecttjenesteorganisasjonnb_NO
dc.titleMellom barken og veden? : En casestudie av mellomlederens betydning for medarbeiderdrevet innovasjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber108nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record