Show simple item record

dc.contributor.authorMagnussen, Andrea Bergum
dc.date.accessioned2017-11-14T12:42:34Z
dc.date.available2017-11-14T12:42:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466172
dc.descriptionMastergradsoppgave i digital kommunikasjon og kultur, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne oppgaven undersøker unge jenters opplevelse av selvrepresentasjonen på bildedelingstjenestene Instagram og Snapchat. Funnene er basert på individuelle intervjuer og et fokusgruppeintervju av fem jenter på 14 år. Intervjupersonene har i hovedsak uttrykt seg om deres opplevelse knyttet til kjendiser og influencers sin selvrepresentasjon. Oppgaven tar sikte på å belyse intervjupersonenes opplevelse av andres inntrykksstyring, og hvorvidt andres selvrepresentasjon har innflytelse på dem. Det blir også diskutert hvorvidt bildedelingstjenestene Instagram og Snapchat tilrettelegger for ulike former for selvrepresentasjon. De empiriske funnene viser at intervjupersonenes opplevelse av andres selvrepresentasjon er subjektiv og kan virke og baseres på interesser og grad av eksponering. Jentene viser kunnskap og forståelse tilknyttet andres inntrykksstyring i bildedelingstjenestene. De har en generell oppfatning om at mye av selvrepresentasjonen i bildedelingstjenestene er tilgjort for å appellere til følgerne. Videre viser funnene at Instagram og Snapchat legger opp til ulike former for selvrepresentasjon. Instagram forbindes gjerne med det perfekte og tilgjorte, mens Snapchat er ifølge jentene mer autentisk og hverdagslig. Intervjupersonene mener at unge jenter som gruppe vil kunne oppleve en negativ effekt knyttet til andres selvrepresentasjon. Funnene viser imidlertid at de i ulik grad personlig føler et press fra andre brukere på bildedelingstjenestene.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This thesis examines young girls experience of self-representation in the image sharing services Instagram and Snapchat. The findings are based on individual interviews as well as a group interview of five fourteen-year-old girls. The interviewees have mainly expressed their experience of self-representation among celebrities and influencers. This thesis has the intent to shed light on the interviewees’ experience of others impression management, and whether others’ self-representation influences them. I will also discuss whether the image sharing services Instagram and Snapchat facilitate different forms of self-representation. The empirical findings show that the interviewees’ experience of others self-representation is subjective, and may appear to be based on interest as well as their degree of exposure. The girls show knowledge and understanding associated with others’ impression management on the image sharing services. They have a general view that a lot of the self-representation in the image sharing services is designed to appeal to their followers. The findings also show that Instagram and Snapchat facilitate different forms of self-representation. The girls associate Instagram with the perfect and edited image, while Snapchat is more authentic, and show the every day life. The interviewees believe that young girls as a group could experience a negative effect caused by the self-representation of others. However, the findings show that there are differences in what degree the girls personally feel pressured by celebrities or influencers in the image sharing services.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectDIGKOMnb_NO
dc.subjectInstagramnb_NO
dc.subjectSnapchatnb_NO
dc.subjectbildedelingnb_NO
dc.subjectselvrepresentasjonnb_NO
dc.subjectbildedelingstjenesternb_NO
dc.subjectjenternb_NO
dc.title”Har du ikke en bra feed på Insta, så har du ikke orden på livet ditt!” Unge jenter sin opplevelse av andres selvrepresentasjon i bildedelingstjenester.nb_NO
dc.title.alternative”If you don’t have a good feed on Insta, you don’t have your life sorted!” Young girls experience of others’ self-representation in image sharing services.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550nb_NO
dc.source.pagenumber101nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record