Show simple item record

dc.contributor.authorTomteberget, Tommy
dc.date.accessioned2018-02-12T12:00:33Z
dc.date.available2018-02-12T12:00:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2484073
dc.description.abstractNorsk: Bakgrunnen for denne oppgaven, er mitt daglige arbeid med norske militære veteraner fra internasjonale operasjoner. Noen få av disse veteranene har fått store problemer som følge av sin tjeneste, og har ofte prøvd å mestre sine utfordringer på egenhånd i opptil 40 år. Denne mestringen har ofte inkludert alkoholmisbruk, som igjen har medført større problemer over tid. I denne oppgava har jeg sett på hvordan disse veteranene kan møtes i det første møtet med Forsvarets veteransenter, og hvordan de kan hjelpes videre ved initiere og underbygge recoveryprosesser. Jeg fant ingen litteratur direkte relatert til recoveryorientert arbeid opp mot veteraner, men artikler vedrørende ROP-pasienter (rus og psykisk lidelse) og erfaringer knyttet til arbeidet med disse pasientene og recovery ble funnet. Oppgaven er basert på disse artiklene og mine egne erfaringer fra arbeidet med veteraner. Funnene jeg har gjort, tilsier at recoveryorienterte prosesser bør passe veteranene bra. De har en stolthet for det de har gjennomført og har hatt rikelig med personlige ressurser, men sitter ofte en skam for de problemene de opplever. Recovery forutsetter en aktiv deltagelse i egen bedringsprosess, så ved å bruke stoltheten og revitalisere ressursene hos veteranen, initiere en helhetlig oppfølging og legge til rette for nettverksbygging for veteranen, bør dette være et ”system” som fungerer bra for denne gruppen.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The background for this depth study, is my daily work with Norwegian military veterans from international operations. Some of these veterans have large problems due to their service, and have often tried to cope with their challenges on their own for up to 40 years. This coping has often included alcohol abuse, which over time have enlarged the problems. In this depth study, I have studied how these veterans can be met in their first visit to the Norwegian armed forces veterans centre, and how they can be helped by initiating and substantiate recovery processes. I did not find any literature relating recovery oriented work towards veterans, but articles related to patients with dual diagnosis and experiences related to the work with these patients and recovery was found. The study is based on these articles and my own experiences working with veterans. The findings I have made, suggests that recovery oriented processes should work well with the veterans. They have a pride in what they have done and used to have lots of personal resources, but they often feel ashamed about the problems they experience. Recovery presupposes an active participation in the improvement process, so by using the pride, revitalizing the resources within the veteran, initiate a comprehensive follow-up and facilitate building new networks for the veteran, this should be a “system” that works well with this group of people.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectveteranernb_NO
dc.subjectrecoverynb_NO
dc.subjectrusmiddelavhengigenb_NO
dc.subjectalkoholmisbruknb_NO
dc.titleVeteraner, alkohol og recoverynb_NO
dc.title.alternativeVeterans, alcohol and recoverynb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801nb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record