Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Karoline Bruun
dc.date.accessioned2018-02-12T12:17:25Z
dc.date.available2018-02-12T12:17:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2484090
dc.description.abstractJeg har valgt å bruke litteraturstudie som metode. Kort sagt er det en metode hvor man gjør systematiske litteratursøk for å få en oversikt over den forskning som er gjort inne et område. En slik litteraturgjennomgang kan enten gjøres som forberedelse til empiriske undersøkelser eller være målet med studien (Johannessen, Tufte, & Christoffersen, 2010). Tidligere hadde sosialtjenesten i NAV et særlig ansvar ovenfor rusmisbrukere. Fra 1. januar i 2012 trådde Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (2016) i kraft. Her skjedde det en dreining. Kommunen har fortsatt et ansvar ovenfor disse brukerne, men det er nå i kommunen hvor jeg arbeider, definert inn i de kommunale helsetjenestene. Disse endringene skjer også i andre kommuner i regionen. For et år siden sluttet ruskonsulenten ved kontoret jeg arbeider. Det ble da besluttet å ikke utlyse stillingen, og ansvaret for brukergruppen ble et delansvar mellom kommunens helsetjenester, bestående av hjemmetjenesten og avdeling for psykisk helse- og rustjeneste. Sistnevnte kan i hovedsak tilby samtaler som tildeles timevis etter behov, hvor søknad må via kommunens tildelingskontor. For å motta tjenester fra denne avdelingen må brukerne søke om tjenesten og være motivert for den. Erfaringsmessig er det å søke om en tjeneste utfordrende for mange, andre utrykker at samtaler ikke er det som hjelper eller at de av andre grunner ikke ønsker å søke om et slikt tilbud. På grunn av dette sitter NAV-veilederen i flere tilfeller alene igjen med ansvaret for oppfølgingen. Erfaringsmessig har disse brukerne et ekstra stort behov for hjelp, selv om ikke alle ønsker den hjelp som tilbys. På min arbeidsplass er det stort fokus på måltall, resultater og å arbeide effektivt. Hva gjelder kompetansebakgrunn og erfaring er brukerfordelingen ved kontoret slik at brukerne er inndelt etter dato og alder i ulike team, uavhengig av kompetanse eller utdanning. Det er med bakgrunn i dette jeg ønsker å se nærmere på hvordan NAV-veilederen kan bidra til positive møter og etablere gode relasjoner til brukerne, samtidig som jeg vil forsøke å belyse ulike mekanismer eller faktorer som kan virke inn på dette møtet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecthelsetjenestennb_NO
dc.subjectNAVnb_NO
dc.subjectpsykisk helsenb_NO
dc.subjectrusnb_NO
dc.titleKraften i relasjoner: mennesker med samtidig rusproblem og psykisk lidelse i møtet med NAV-systemetnb_NO
dc.title.alternativeThe power of relationships: people with substance abuse and mental health disorders meeting with the Norwegian labor and welfare administrationnb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801nb_NO
dc.source.pagenumber29nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record