Show simple item record

dc.contributor.authorGustavsen, Ann Margareth
dc.date.accessioned2018-04-11T15:28:49Z
dc.date.available2018-04-11T15:28:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2493719
dc.description.abstractBakgrunnen for tematikken i avhandlingen er både de nasjonale og de internasjonale forskningsresultatene som viser at jenter i dagens skole presterer bedre enn guttene i alle fag, bortsett fra faget kroppsøving, selv om intelligensskårene er like. Når jenter i gjennomsnitt oppnår bedre karakterer enn gutter, har det flere viktige konsekvenser, både for den enkelte med tanke på videre utdanning og arbeidsliv, men også for samfunnet på grunn av tapte skatteinntekter og økte stønadsutgifter. Tidligere studier viser at lærervurderinger og karakterer ikke bare reflekterer elevers faglige kunnskap, men også er påvirket av andre faktorer, slik som sosiale ferdigheter. Flere studier har vist til sterke sammenhenger mellom elevers sosiale ferdigheter og deres skolefaglige prestasjoner. Få studier har knyttet sammenhengen til kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner. Den overordnede problemstillingen for avhandlingen er: Hvilke sammenhenger er det mellom gutters og jenters sosiale ferdigheter og kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner? Problemstillingen er undersøkt gjennom ulike forskningsspørsmål. Disse er behandlet separat i tre artikler ved bruk av kvantitative data. Artikkel 1 omfatter 4128 elev- og kontaktlærerbesvarelser om elever fra 5.-10. klasse. Artikkel 2 og 3 bygger på data fra 2266 kontaktlærerbesvarelser om elever fra 1.-10. klasse på to måletidspunkter. Både elevenes sosiale ferdigheter og skolefaglige prestasjoner i norsk, matematikk og engelsk er vurdert av elevenes kontaktlærere. Variablene er undersøkt både på individnivå og klassenivå. Hovedfunnet i avhandlingen er at det er statistisk signifikante sammenhenger mellom hvordan lærere vurderer gutter og jenters individuelle sosiale ferdigheter og deres skolefaglige prestasjoner i fagene norsk og matematikk. Tilsvarende sammenheng er ikke funnet i engelskfaget. Sammenhengen er forholdsvis lik for jenter og gutter, men det kan allikevel tyde på at den er noe sterkere for jentene på grunn av høyere estimater og at kontaktlærerne vurderer jentenes sosiale ferdigheter betydelig høyere enn guttenes. Det er ikke funnet at det sosiale ferdighetsnivået på klassenivå har direkte innflytelse verken på jenters eller gutters individuelle skolefaglige prestasjoner. Lærerens kjønn ser ut til å forklare noe av variasjonen i jenters skolefaglige prestasjoner i norsk og engelsk, men ikke gutters.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleKjønnsforskjeller i sosiale og skolefaglige prestasjonernb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal