Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkundberg, Øystein
dc.date.accessioned2018-09-13T08:18:17Z
dc.date.available2018-09-13T08:18:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2562388
dc.description.abstractAvhandlingen er en analyse av hvordan sakprosa om barneoppdragelse, sunnhet, moral og familieliv utgitt i Norge i perioden mellom 1792 – 1952 fremstiller og konstruerer barn og unges seksualitet, seksuelle uttrykk, følelser og handlinger. Det metodologiske utgangspunktet er historisk diskursanalyse delvis bygget på diskursteoretiske begreper fra Norman Fairclough og Ruth Wodak. Vitenskapsteoretisk er avhandlingen derfor en konstruktivistisk analyse. Michel Foucaults teori om seksualitet som vitensform og hans pastoralmaktbegrep blir brukt i fortolkningen av tekstene. Avhandlingen forsøker å vise hvordan både etiske og vitenskapelige doktriner, normer og diskursive praksiser som ble anvendt i omtalen av barn og unges seksualitet ble både styrt av historiske, kulturelle og vitenskapelige kontekster, som fremveksten av borgerskapet, medisinske gjennombrudd, religiøse konflikter og lærernes og legens voksende status i det 19. og begynnelsen av det 20. århundre. Videre vil den også forsøke å vise at kildetekstene også reflekterte forfatterens fagdisiplin eller profesjon, slik at vi med Faircloughs begrep kan snakke om separate diskursordner der tekstene kan kategoriseres ut fra sine svar på etiske, epistemologiske og ontologiske spørsmål om barnets seksualitet. I perioden fra 1792 – 1902 isolerer jeg en teologisk, en medisinsk og en pedagogisk diskursorden. I perioden 1902 – 1952 påvirker freudianisme og psykoanalyse i stadig økende grad diskurser om oppdragelse, barn og seksualitet slik at en ny diskursorden oppstår. Avhandlingen legger også vekt på språklige, retoriske og diskursive virkemidler, som intertekstualitet og metaforer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer;15
dc.title«Du skal have agtelse for dit eget lille legeme» : Barn og unges seksualitet i tekster om oppdragelse 1792-1952nb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.source.pagenumber356nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel