Show simple item record

dc.contributor.authorHaugen, Marte Bakka
dc.date.accessioned2018-10-23T12:50:02Z
dc.date.available2018-10-23T12:50:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2569164
dc.descriptionBachelor i utmarksforvaltning, Evenstad 2018nb_NO
dc.description.abstractI Norge blir over 30 000 elg (Alces alces) skutt årlig, og førstehåndsverdien på felte elg er på over 330 millioner kroner. Hygiene og temperatur er viktige faktorer i slakte- og mørningsprosessen. Like viktig er det hvordan dyret har hatt det før avlivning, og tidligere studier av ulike dyrearter viser at stressende behandling av dyret før de avlives ofte vil ha dårligere kjøttkvalitet. pH-verdien i kjøttet er en indikator på kvalitet, der høy pH blir definert som «dark, firm and dry» eller såkalt DFD-kjøtt. I dette studiet har jeg målt pH i 41 elgslakt i fylkene Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark. Sammen med jaktmetoden som ble brukt ville jeg i hovedsak undersøke om det fantes en forskjell i pH-verdien mellom jaktmetodene løshundjakt og drivjakt. Det er også gjort analyser vedrørende elgens alder, kjønn, fart før avlivning og elgens oppmerksomhet på jegeren. Mine resultater viser at det ikke fantes noen statistisk signifikant forskjell i pH-verdiene mellom jaktmetodene løshundjakt og drivjakt. Det fantes heller ikke noen signifikant forskjell i pH-verdiene mellom kjønn, aldersklassene «kalv», «1,5 år» og «eldre» eller uoppmerksomme og oppmerksomme elg. Resultatene viser også at det ikke fantes en sammenheng mellom elgens fart før avlivning og pH-verdier. 37 av de 41 målte elgene hadde pH-verdi under DFD-grensen som er satt ved pH 5,8. De fleste av de ekstreme verdiene (over pH 5,8) har situasjoner bak seg slik som skadeskyting, som kan tenkes er grunnen til høy pH-verdi. Det viser seg derfor at pH- verdien i kjøttet vil være normal med mindre det skjer noen spesielle situasjoner. Human jakt, rettet mot riktig og trygg avskyting er viktige faktorer for å sikre kjøttkvaliteten.nb_NO
dc.description.abstractIn Norway over 30 000 moose (Alces alces) are shot every year and the value of hunting is estimated to 330 million Norwegian kroner. Hygiene and temperature are important factors during the slaughtering and tenderizing process. How the animal is treated before killing is equally important, and earlier studies of various animal species show that stressful treatment of the animal before being killed often results in lower meat quality. The pH value of the meat is one quality indicator, where high pH is defined as "dark, firm and dry" or so-called DFD-meat. In this study I have measured the pH of 41 moose in the counties of Vest-Agder, Aust-Agder and Telemark. With the pH value together with the hunting method, I investigated whether there was a difference in the pH value between two different hunting methods. These two were hunting with dogs that hold the prey at bay, and driven hunt without using dogs. There are also analyses of the age, gender, speed before killing, and the attention the moose had to the hunters. My results showed that there was no statistically significant difference in the pH values between the two hunting methods. There was also no significant difference in the pH values between the gender, the age classes "calf", "1.5 years" and "older" or inattentive and attentive moose. The results also showed that there was no correlation between the speed of the moose before killing and pH values. 37 of the 41 measured moose had a pH below the DFD limit pH = 5.8. Most of the extreme values (above pH 5.8) were moose that had experienced extreme situations such as wounded by shot. This thought to be the reason for high pH. It is therefore found that the pH in the meat will be normal unless there are any special situations. Humane hunting, and focus on proper and safe shooting, are important factors for increasing the meat quality.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkjøttkvalitetnb_NO
dc.subjectjaktformernb_NO
dc.subjectelgnb_NO
dc.subjectalces alcesnb_NO
dc.titleEffekt av to ulike jaktformer på kjøttkvaliteten hos elg (Alces alces)nb_NO
dc.title.alternativeEffect of two different hunting methods on the meat quality of moose (Alces alces)nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Andre landbruksfag: 919nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record