Show simple item record

dc.contributor.authorLund, Maren Agnethe Wadet
dc.date.accessioned2018-10-26T11:12:46Z
dc.date.available2018-10-26T11:12:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2569771
dc.descriptionMastergradsoppgave i digital kommunikasjon og kultur, Høgskolen i Innlandet, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: I denne masteroppgaven utforsker jeg hvordan koherens og kohesjon kommer til uttrykk i digitale tekster i museumsutstillinger. Digitale tekster i en museumssammenheng er et relativt nytt fenomen som fortsatt i stor grad er under utprøving hos mange museer. Som forskningsobjekt har jeg valgt ut utstillingen «Atmosphere» på Science Museum i London. I denne utstillingen formidles det meste av informasjon på digitale skjermer, men det finnes også noen tradisjonelle, lineære tekster. Ved å bruke Lise Bernhardts begreper for koherens- og kohesjonsskapende midler i hypertekster, samt Gunther Kress sine teorier om multimodalitet og Michael Halliday og Ruqaiya Hasans teorier om kohesjon i lineære tekster, ser jeg på hvordan tekstene skaper sammenheng og forståelse i situasjonen de opptrer i. Dette er et viktig element for museenes samfunnsoppdrag som formidler. I min studie bruker jeg i størst grad sosialsemiotiske perspektiver, med støtte i tekstlingvistikken. Jeg kan konkludere med at det brukes forskjellige koherens- og kohesjonsskapende midler i både hyperteksten og de lineære tekstene i utstillingen. Imidlertid fungerer ikke alle like hensiktsmessig i en museumssammenheng. For at en hypertekst skal kunne brukes til god formidling, må situasjonens kontekst og de besøkendes oppfattelse av hvordan en hypertekst brukes, tas med i vurderingen. Dessuten må koherens og kohesjon i en hypertekst forstås ut fra hypertekstens oppbygning og multimodale elementer.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: In this master’s thesis, I explore how coherence and cohesion are expressed in digital texts in museum exhibitions. Digital text in a museum context is still a relatively new phenomenon, and many museums are still experimenting with this form of communication. I have chosen the exhibition «Atmosphere» at Science Museum in London as the subject of my research. In this exhibition, most of the information is communicated through digital screens, but there are also some traditional, linear texts. By using Lise Bernhardt’s terms of coherence and cohesion generating means, as well as Gunther Kress’s theories on multimodality and Michael Halliday and Ruqaiya Hasan’s theories on cohesion in linear texts, I am able to review to what extent the texts create a connection and understanding within the context they appear. This is a crucial part of the museums’ mission to communicate. In my research, I largely rely on social semiotic perspectives, with backing from text linguistics. In conclusion, I found that a variety of coherent and cohesive elements were used in both the hypertext and the linear texts. Not all of these elements offered the same amount of understanding in a museum context. To make sure a hypertext successfully communicates, the situation of context and the visitors expectations of a hypertext must be accounted for. Furthermore, coherence and cohesion in a hypertext must be understood based on the hypertext’s structure and its multimodality elements.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectDIGKOMnb_NO
dc.subjectdigitale teksternb_NO
dc.subjectutstillingernb_NO
dc.titleDigitale tekster i museumsutstillingernb_NO
dc.title.alternativeDigital texts in museum exhibitionsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550nb_NO
dc.source.pagenumber102nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record