Recent Submissions

 • En casestudie av fire videregående elevers kunnskaper om lineære funksjoner i arbeid med Geogebra 

  Hanserud, Rune (Master thesis, 2018)
  Norsk: Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie (casestudie innenfor et fenomenologisk perspektiv) som har studert fire videregående elever i arbeid med lineære funksjoner. Studiet har sett på hvilke kunnskaper elevene ...
 • Begrepsforståelse i begynneropplæringen i naturfag 

  Fredlund, Inger Marie (Master thesis, 2018)
  Norsk: Mange elever sliter i naturfag og blir hengende etter. Dette gjelder særlig minoritetselever som har utfordringer med det språklige. Økt fokus på elevers prestasjoner har ført til at språklig opplæring vektlegges ...
 • Elevers tanker om naturvitenskapens egenart 

  Skråmestø, Sigrun (Master thesis, 2018)
  Norsk: Denne masteroppgaven handler om hvilke tanker elever uttrykker om naturvitenskapens egenart. I formålet for faget i læreplan i naturfag (Utdanningsdirektoratet, 2013a) er det beskrevet at elevene gjennom undervisning ...
 • Dialogen mellom lærer og elev i utforskende naturfag 

  Hanssen, Trine (Master thesis, 2018)
  Norsk: Denne masteroppgaven er et kvalitativt studie som handler om hvordan man kan skape lærbare situasjoner gjennom dialoger i utforskende naturfagundervisning. I tillegg studerer jeg hvilke faser av utforskningen læreren ...
 • Skrive for å forstå? En studie av elevers metaforer i kreative tekster om faseoverganger. 

  Hellstrand, Julie Lie (Master thesis, 2018)
  Norsk: Denne masteroppgaven handler om kreativ skriving i naturfag og potensialet kreativ skriving kan ha med tanke på å få et innblikk i elevenes forståelse og mentale modeller. Det naturfaglige temaet i oppgaven er ...