Show simple item record

dc.contributor.authorBøhmer, Ingrid
dc.contributor.authorBakken Larsen, Katrine
dc.date.accessioned2019-01-16T12:49:51Z
dc.date.available2019-01-16T12:49:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2580898
dc.descriptionBachelor i eiendomsmeglingnb_NO
dc.description.abstractEiendomsmeglingsbransjen er en bransjen som til enhver tid er i medias søkelys og blir ofte omtalt negativt. Etter Brennpunkt dokumentaren “Boligbobla”, som ble vist på NRK den 24.10.2017, ble bransjen på ny satt i hardt vær. Dette ble bakgrunnen for vår undersøkelse. Vi ville se om en eiendomsmegler kan formidle et off-market salg med hensyn til både kjøper og selger. Vår grunnleggende antagelse er at det er mulig for en eiendomsmegler å gjennomføre et off-market salg i tråd med god meglerskikk dersom man er objektiv, uten å tenke på egen vinning. Utenfra har mange en tanke om at megleren kun tenker på egen interesse og at hensynet til kjøper ikke ivaretas. Når det gjelder de omtalte off-market salgene i “Boligbobla”, er det nettopp det motsatte som har blitt belyst som problematisk. Megleren tilgodeser kjøperen og sørger for at han/hun får kjøpt eiendommen off-market, altså uten konkurranse, til en gunstig pris. Lovverket i seg selv er ikke tydelig på hvordan en slik prosess konkret skal håndteres utover det å utøve god meglerskikk. I etterkant av de store medieoppslagene har Norges Eiendomsmeglingsforbund og Finanstilsynet kommet med retningslinjer som er konkrete for off-market salg. Vår problemstilling er: “Hvordan kan et off-market salg gjennomføres i tråd med god meglerskikk?”. Vi har gjennomført en kvalitativ undersøkelse med dybdeintervjuer for å få svar på vår problemstilling. Resultatene av undersøkelsen er i tråd med våre antagelser. Vi ser at ved å følge de retningslinjene som er gitt, og med å vurdere hver enkelt selgers situasjon og eiendom, vil det være mulig å gjennomføre et slikt salg på en god måte og i tråd med god meglerskikk. Funnene viser også at off-market salg, i enkelte tilfeller vil være det mest gunstige, både for selger og kjøper. For å sikre meglers egen posisjon er det helt nødvendig å dokumentere prosessen, og forsikre seg om at selger er innforstått med risikoen ved å selge off -market.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) The real estate industry is an industry that is always in the media’s spotlight and is often mentioned negatively. After the documentary "Boligbobla", which was shown on NRK 24.10.2017, the industry was again highly discussed. This became the background for our survey. We wanted to see if a real estate agent is able to convey an off-market sale with regard to both the buyer and the seller. Our basic assumption is that it is possible to conduct an off-market sale in term of good brokerage if he’s objective and not thinking of his own gain. From an outside point of view, many people think that the real estate agent only thinks about him-/herself own interest, and that the buyer's concern is not taken care of. As far as the offmarket sales mentioned in “Boligbobla” are concerned, it is precisely the opposite that has been highlighted as problematic. The real estate agent take care of the buyer’s interest and ensures that he/she can buy the property off-market, without competition, for a favorable price. The law itself does not cover this type of sale very well, and is not clear on how a process like this should be handled, in addition to the terms of good brokerage. Following the large media reports, “Finanstilsynet” and “Norges Eiendomsmeglingsforbund” have come up with guidelines that are more specific for off-market sales. Our research question is “How to handle an off-market sale in term of good brokerage?”. We have conducted a qualitative survey with in-depth interviews to answer our research question. The results of the survey were the same as our assumptions. We found that by following the guidelines that are given, and by considering every seller’s situation and property, it is possible to sell real estate off-market in term of good brokerage. Our funds also show that off-market sale in some cases could be the most beneficial, both for the seller and the buyer. To secure the real estate agent’s position, it’s necessary to document the process and to ensure that the seller is aware of the risk of selling off-market.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectOff Marketnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectQualitative Methodnb_NO
dc.subjectReal Estatenb_NO
dc.subjecteiendomsmeglingnb_NO
dc.subjectmarkednb_NO
dc.subjectMarketnb_NO
dc.titleHvordan kan et off-market salg gjennomføres i tråd med god meglerskikk?nb_NO
dc.title.alternativeHow to handle an off-market sale in term of good brokerage?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240nb_NO
dc.source.pagenumber47nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record