• Forskning med nye aktører: Forskningskvalitet og nytteverdi 

      Østensjø, Sigrid; Askheim, Ole Petter (Chapter; Peer reviewed, 2019)
      Hensikten med kapitlet er å gi økt forståelse av hvordan forskningskvalitet og nytteverdi kan begrepsfestes og evalueres når brukerne blir samprodusenter i forskning. To hovedspørsmål stilles: Hva kjennetegner forskningskvalitet ...