Show simple item record

dc.contributor.authorStorberget, Martin
dc.date.accessioned2019-06-28T06:57:00Z
dc.date.available2019-06-28T06:57:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2602667
dc.description.abstractMed økte tømmerpriser og større etterspørsel har det den siste tiden blitt svært attraktivt å avvirke skog. Sammenhengen mellom prisen som entreprenør blir betalt for drifta og faktiske driftskostnader er en pågående diskusjon i norsk skogbruk som jeg analyserer i oppgaven, sammen med hvilke faktorer som påvirker produktiviteten for maskinene. Det ble samlet inn maskinstatistikk fra skogsmaskiner fra tjue sluttavvirkningsdrifter i Hedmark. På denne måten fant jeg en estimert driftskostnad, og sammenlignet den med driftsprisen som var satt på driftene. Skogbruksleders og entreprenørs vurdering av driftspris og andre forhold ved planleggingen ble også studert ved spørreundersøkelse. Jeg fant at dagens driftspris ikke dekker entreprenørens kostnader, og utslaget ble større ved lavere produktivitet. Faktorene som påvirket produktiviteten, spesielt antall sortiment og driftsveilengde blir hensyntatt ved fastsettelse av driftspris, men ikke i stor nok grad. Andre driftsforhold som underskog, terrenghelning og hindringer burde også bli mer hensyntatt enn det blir i dag for at prisen skal reflektere de faktiske driftskostnader.nb_NO
dc.description.abstractIncreasing timber prices and demand have lately made it more interesting to harvest wood. The relationship between the price of logging that the contractor receives and the actual logging cost is an ongoing debate in the Norwegian forestry sector. I analysed this guestion in this thesis together with which factors that affect the productivity of the machines used for harvesting. Statistics was collected from harvesters and forwarder in twenty final cutting operations in Hedmark county, Norway. I then found an estimated cost, which I compared to the price set to the contractors. In addition I carried out a survey among forest managers and contractors of how they perceive the price of the logging and other factors in the harvest planning. I found that overall; today`s operation cost did not cover the cost for the contrators. The difference turned out to be greater when productivity is lower. Factors affecting the productivity, especially more timber assortments and terrain transport distance are considered when the operation cost is determined, but not too a high enough degree. Other operation barriers such as understorey, slope and terrain obstacles should be considered more in order to make the operation cost more correct than today.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleAnalyse av driftspris ved sluttavvirkningnb_NO
dc.title.alternativeAnalysis of final harvest operation costnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Skogbruk: 915nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record