Show simple item record

dc.contributor.authorHafnor, Johannes
dc.date.accessioned2019-10-01T12:44:40Z
dc.date.available2019-10-01T12:44:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619638
dc.description.abstractMasteroppgaven ”Et spørsmål om moral. Rekonstruksjoner, formidling og ikonoklasme i Joshua Oppenheimers dokumentarfilm The Act of Killing”, som handler om folkemordet i Indonesia, knytter an til to overordnede innganger som henger sammen. I den første delen setter jeg The Act of Killing (2012) i kontekst knyttet til relevante teoretiske perspektiv på hvordan virkeligheten blir fremstilt i film og fotografi. Oppgaven argumenterer for at The Act of Killing plasserer seg et sted i mellom realisme og formalisme – to begreper som ofte blir sett på som motsetninger. Videre ser jeg nærmere på ikonoklasme som et sentralt perspektiv i forskningen på Holocaust og hvordan film og kunst forholder seg til historiske rekonstruksjoner og representasjonsutfordringen. Hvorfor er krigsforbrytelsene i The Act of Killing representert på slik en underlig måte? Oppenheimer tar sine kunstneriske valg av en grunn; han ønsker å vekke sitt publikum - få oss til å se med nye øyne. Den første delen av oppgaven henger nøye sammen med den andre delen som ser nærmere på hvordan The Act of Killing kan formidles gjennom Den kulturelle skolesekken – en nasjonal ordning for kunst og kultur i den norske skolen. Hvordan kan filmen og rekonstruksjonene gi mening for elevene i vårt privilegerte demokrati i Norge? Oppgaven undersøker videre lærernes rolle og mulighetsrom for å integrere The Act of Killing inn som en naturlig del av undervisningen og skolehverdagen; et grep som har stor betydning for hvorvidt filmen genererer refleksjon og ettertanke hos elevene. Et grunnleggende premiss for oppgaven er at estetikk er etikk. At The Act of Killing er et spørsmål om moral – både med tanke på innhold og form. Gjennom todelingen av oppgaveteksten ønsker jeg i den teoretiske første hoveddel å avklare et prinsipielt premiss som dette. I den andre hoveddelen ser jeg på hvordan et slikt grunnleggende premiss avspeiler seg i en pedagogisk praksis.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.titleEt spørsmål om moral : Rekonstruksjoner, formidling og ikonoklasme i Joshua Oppenheimers dokumentarfilm The Act of Killingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Film- og teatervitenskap: 170::Filmvitenskap: 171nb_NO
dc.source.pagenumber123nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record