Show simple item record

dc.contributor.authorD'Este, Valentina Rosalia
dc.date.accessioned2019-10-22T12:52:37Z
dc.date.available2019-10-22T12:52:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623752
dc.description.abstractGjennom denne bacheloroppgaven skal tre tradisjonsrike Nordiske krydder og medisinplanter undersøkes for hvilken behandling som kreves for å bryte frøhvilen. Kvann (Angelica arcangelica), hjerteurt (Leonurus cardiaca) og prikkperikum (Hypericum perforatum) ble alle utsatt for en kjølebehandling, kjent som stratifisering, og de ble også behandlet med plantehormonet gibberellinsyre. Kvann og hjerteurt ble i tillegg skarifiserte ved at frøskallet ble fjernet, eller ved hjelp av sandpapir. For å finne ut om noen av plantene krever flere av disse faktorene, ble også kombinasjoner av behandlingene undersøkt. Kvann ble undersøkt med både lang (85 dager) og forkortet (60 dager) stratifiseringsperiode. Resultatene viste at kvann krever stratifisering for å spire og at 85 dager ga bedre resultat enn 60 dager. Det var også en fordel å kombinere stratifiseringen med skarifisering, eller med tilførsel av gibberellinsyre. Hos hjerteurt virker også samspill mellom behandlinger positivt, men variasjoner innad i arten gjør at resultatene mer usikre. Ytterligere undersøkelser er derfor nødvendige for denne arten og hvor flere aksesjoner inkluderes. Prikkperikum hadde stort sett høy spireprosent, selv uten noen form for behandling. Likevel ga gibberellinsyre positiv effekt både på spireprosent og spirekraft.nb_NO
dc.description.abstractThrough this bachelor's thesis, three traditional Nordic spices and medicinal plants were examined for treatments to break seed dormancy. Garden angelica (Angelica arcangelica), motherwort (Leonurus cardiaca) and perforate St. John's-wort (Hypericum perforatum) were all subjected to a cooling treatment, known as stratification, and treated with the plant hormone gibberellic acid. Garden angelica and motherwort were also scarified by removing the seed coat or using sandpaper. To find out if any of the plants require multiple factors, combinations of treatments were also investigated. Garden angelica was examined with both long (85 days) and shortened (60 days) stratification periods. The results showed that garden angelica required a stratification period to germinate and that 85 days gave better results than 60 days. It was also beneficial to combine the stratification with scarification, or with addition of gibberellic acid. For motherwort, interaction between treatments also seemed positive, but variations within the species gave results with uncertainty. Further research is needed for this species where more accessions should be included. Perforate St. John's-wort had a generally high germination percentage, even without any treatment. Nevertheless, gibberellic acid showed positive effects on both germination percentage and germination vigour.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleFrøhvile i tradisjonelle nordiske krydder og medisinplanternb_NO
dc.title.alternativeDormancy in traditional Nordic spices and medicinal plantsnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record