Show simple item record

dc.contributor.authorAlsos, Kristina Elisabeth
dc.date.accessioned2019-10-24T08:27:37Z
dc.date.available2019-10-24T08:27:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624061
dc.description.abstractCaseorganisasjonen spiller en sentral rolle i dette studie. Utgangspunktet for studie har vært etablerte organisasjoner som stadig er i møte med skiftende omgivelser. Dette setter press på organisasjoners forretningsmodeller og utfordringer knyttet til å respondere på endringene. Studiets problemstilling har derfor som formål å undersøke hvordan etablerte organisasjoner kan bruke forretningsmodellen som analyseverktøy for å avdekke muligheter. For å besvare problemstillingen har forretningsmodellen til den aktuelle caseorganisasjonen blitt grundig analysert gjennom kvalitativ case som forskningsmetode. Dette ble gjort på bakgrunn av et grundig litteratursøk i forkant hvor god kjennskap til forretningsmodellen var påkrevet. Følgelig retter store deler av teorikapittelet seg mot hvordan forretningsmodeller kan forstås. Allikevel er hovedfokuset å opparbeide ny kunnskap til hvordan forretningsmodeller kan anvendes som et analyseverktøy for å være i stand til å identifisere forretningsmodeller. I studiet har nye forretningsmuligheter blitt sett i lys av de fremvoksende megatrendene: digitalisering og tjenestefisering. I forretningsmodellanalysen ble alle de ni bygningsblokkene av Osterwalder & Pigneur (2010) sitt rammeverk analysert. Gjennom analysering av caseorganisasjonens forretningsmodell har styrker og svakheter blitt kartlagt. Det fremkommer tydelig at en av organisasjonens største styrke og fordelen er kvaliteten de produserer. En av de største svakhetene som ble påpekt derimot, er organisasjonens avhengighet til kundene For å overkomme utfordringer kan utnytting av megatrendene med fordel være en løsning på å overkomme disse og til å sikre konkurransedyktighet i fremtiden. Selv om ikke alle trender påvirker dem direkte kan det være lurt av caseorganisasjonen å respondere proaktivt i møte med nye endringer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.titleForretningsmodellanalyse som verktøy for identifisering av nye forretningsmuligheter (basert på megatrender): En casestudie av en etablert organisasjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber94nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record