Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTunheim, Ragnhild Godal
dc.date.accessioned2019-10-25T11:02:05Z
dc.date.available2019-10-25T11:02:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624435
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg arbeidet med tema ”smådriftsfordeler”. Utgangspunktet er at jeg ser et behov for å bidra til å belyse akkurat dette. Studiet tar utgangspunkt i problemstillingen: Hva er det vesentligste som skiller smådriftsfordeler fra stordriftsfordeler, med hovedvekt på å finne ut hva smådriftsfordeler er? I tilknytning til problemstillingen har jeg prioritert å vektlegge perspektiver og forhold mellom småbedrifter og samfunn i en rural kontekst. Temaet er slik jeg ser det underkommunisert, men dagsaktuelt. Smådriftsfordeler er interessant i seg selv, men enda mer interessant når det relateres til samfunnsspørsmål. Hvilke næringsstrukturer som trengs for å trygge samfunnet framover ligger som et underliggende spørsmål i studiet. Det er et spenn mellom det småbedrifter opplever som viktig og det dagens politikk vektlegger som strategi, eksemplifisert blant annet gjennom Produktivitetsrapporten (NOU 2016:3). Dette spennet er en av flere perspektiver som belyses og diskuteres i dette studiet. Å se etter smådriftsfordeler er også et søk etter hva som kan være løsninger for framtidig næringsutvikling i det langstrakte og grisgrendte Norge. Studiet baserer seg på kvalitativ metode med et fenomenologisk design. Det er gjort et strategisk utvalg av småbedrifter som hører til i nordmørsregionen. Analysen fokuserer både på individ-, bedrifts- og samfunnsnivå. Det er brukt dybdeintervju for å komme nærmere inn på fenomenet ”smådriftfordeler” sett fra småbedriftene selv. Deres framstilling av temaet ligger som grunnlag for drøfting sammen med teori som er valgt for å aktualisere problemstillingen på flere nivå. Masteroppgaven beveger seg i bølger fra det generelle til det spesielle, til det generelle igjen. Dette gjøres gjennomgående i både teori, empiri og drøfting med bakgrunn i hva tema og problemstilling legger føringer for. Det blir synliggjort smådriftsfordeler og noe om hva som skiller stordriftsfordeler og smådriftsfordeler. Med bakgrunn i valgte metode handler oppsummering og konklusjon om hva som er belyst, ikke hva som kan konkluderes. Med ett er konkludert; det er det små som er det store, både lokal, nasjonalt og globalt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.titleSmådriftsfordelernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber75nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel