Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNilsen, Mari
dc.date.accessioned2019-10-25T11:33:10Z
dc.date.available2019-10-25T11:33:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624449
dc.description.abstractI denne studien er det undersøkt hvilke sammenhenger det er mellom følgende fire lederstiler; empowermentledelse, direkte/autoritær ledelse, verdibasert ledelse og endringsorientert ledelse, og sykefravær på driftsenhetsnivå i NAV. Med utgangspunkt i tre ulike datasett; Organisasjonsundersøkelsen (2014), Sykefravær per driftsenhet (2015 og 2016) og Grunnlagsdata (2014), er det gjennomført en rekke kvantitative analyser. Resultatene viser støtte for en negativ sammenheng mellom empowermentledelse og sykefravær. Dette betyr at sykefraværet i NAVs driftsenheter går ned, med høyere grad av empowermentledelse. Det er særlig det at lederne gir medarbeiderne frihet og myndighet/makt som gir redusert sykefravær. Videre viser resultatene støtte for en positiv sammenheng mellom direkte/autoritær ledelse og sykefravær. Dette betyr at sykefraværet i NAVs driftsenheter går opp, med høyere grad av direkte/autoritær ledelse. Imidlertid gjelder dette kun for egenmeldt korttidssykefravær. Resultatene viser at når lederne bruker sin autoritet for å få ting gjort, øker sykefraværet. Endelig viser resultatene støtte for en negativ sammenheng mellom verdibasert ledelse og sykefravær, og mellom endringsorientert ledelse og sykefravær. Dette betyr at sykefraværet i NAVs driftsenheter går ned, med høyere grad av disse lederstilene. Når det gjelder verdibasert ledelse, er det særlig det at lederne formidler meningsfulle verdier som gir redusert sykefravær. Videre, når det gjelder endringsorientert ledelse, er det særlig det at lederne oppmuntrer til samarbeid som reduserer sykefraværet. Samlet sett er det lederstilen empowermentledelse, etterfulgt av verdibasert ledelse, som har størst betydning for å redusere sykefraværet på driftsenhetsnivå i NAV. Det kan derfor argumenteres for at empowermentledelse, med fokus på frihet og myndighet til medarbeiderne, bør adopteres og implementeres som en ledelsesmessig innovasjon i NAV.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleBetydningen av lederstil for sykefravær på driftsenhetsnivå i NAV : Hvilke sammenhenger er det mellom lederstilene empowermentledelse, direkte/autoritær ledelse, verdibasert ledelse og endringsorientert ledelse, og sykefravær på driftsenhetsnivå i NAV?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber105nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel