Show simple item record

dc.contributor.authorHadzan, Arnela
dc.date.accessioned2019-10-25T11:51:42Z
dc.date.available2019-10-25T11:51:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624463
dc.description.abstractEndringer i markedet, fokus på teknologi, og digitalisering, og økt konkurranse fra andre aktører viser hvilke endringer banknæringen gjennomgår i disse dager og hvor relevant innovasjon er for organisasjoner. Temaet i denne oppgaven er hvordan ledere forstår innovasjon og hvordan de påvirker arbeidet med innovasjon i praksis. Problemstillingen belyser to omfattende temaer, men som i denne oppgaven blir sett i sammenheng. Hvordan ledere definerer, verdsetter og forstår innovasjon kan være avgjørende for en organisasjons innovasjonsevne (Gjelsvik, 2007). Det er interessant å studere ledere, fordi de gjennom ledelse kan påvirke ansattes oppfatninger og holdninger til et fenomen (Alvesson, Sveningsson & Bloom, 2017). Institusjonelle logikker er benyttet som det analytiske rammeverket for analysen, for å avdekke ulike logikker i organisasjonen. Denne studien er en kvalitativ studie av Sparebank 1 (SB1), en av bankene i Sparebank 1- alliansen. Hovedfunn i studien viser at det er ulike måter å forstå innovasjon på, men at det hovedsakelig blir forstått som enten inkrementell eller radikal. I tillegg avdekket institusjonelle logikker andre former for innovasjon, som har tilknytning til tjenesteinnovasjon og medarbeiderdrevet innovasjon. Resultater fra studien indikerer at ledere blir påvirket av ulike institusjonelle logikker, som påvirker deres forståelse av innovasjon. Det vil si at deres forståelse av fenomenet, påvirker hvordan de handler i forhold til det, for eksempel automatisering og robotisering av prosesser og ambidekstri. I tillegg har oppgaven bidratt med å belyse hvor viktig ledelsen er for initiering, utføring og implementering av innovasjon, som også påvirker en organisasjons innovasjonsevne. Institusjonelle logikker har også bidratt til en forståelse av organisasjonen, gjennom strukturer og kulturen som har blitt reprodusert og belønnet, men også belyst fordeler og ulemper ved dette. Resultatene avdekket også et større behov for ambidekstri for å kunne overleve i fremtiden og beholde konkurransefortrinn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.titleEn studie av ledere og innovasjon – samspillet mellom forståelse og handling i en organisasjon.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber64nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record