Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKhadka, Prachanda
dc.date.accessioned2019-11-01T10:15:50Z
dc.date.available2019-11-01T10:15:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2626065
dc.description.abstractA study was conducted on the value chain of apple in two apple producing mountainous districts of Nepal: Mustang and Jumla. The study focused on increasing the access of rural farmers to the market by identifying the actors of the value chain and the problems and prospects associated with apple production and marketing. The survey with 30 apple producers in each district along with the survey of the market actors was done in December 2017 and January 2018 with a semi-structured questionnaire. The contribution of apple production in the household economy was found to be 68.27 % in Mustang district and 44.8% in Jumla district. The cost of production of apple per kg was found to be Rs 47.24 and 19.53 per kg in Mustang and Jumla respectively. Labour cost was found to be the highest factor for the cost of production of apple in both the districts with a total share of 68% and 64% in Mustang and Jumla respectively. The other factors of cost of apple production analyzed were cost of fertilizer, plant protection and farm equipment. Economic analysis revealed that the benefit cost ratio for production of apple in Mustang and Jumla were 1.98 and 2.44 respectively. Marketing margin was Rs 95.33 per kg in Mustang and Rs 107 per kg in Jumla district. Similarly, producer’s share was 47.03% in Mustang whereas only 28.67% in Jumla. The major problem for production of apple in both the districts was found to be the disease and pest infestation requiring a good consideration from the concerned authorities. The study was concluded with identifying the apple production as a viable option to the farmers from the rural high lands of Nepal with a need of further development in the marketing system of apple.nb_NO
dc.description.abstractEn studie er gjennomført for å undersøkelse verdikjeden i epleproduksjon i distriktene Mustang og Jumla i Nepal. Studien har fokusert på å øke arealet til lokale bønder ved å identifisere aktører i verdikjeden i epleproduksjon, og se på utfordringer ved produksjon og markedsføring av produktene. En spørreundersøkelse hos 30 epleprodusenter i hvert av distriktene ble gjort i desember 2017 og januar 2018, ved hjelp av et strukturert spørreskjema. Bidraget av epleproduksjon i den totale økonomien hos produsentene ble funnet til 68,27% i distriktet Mustang, og 44,8% i området Jumla. Produksjonskostnaden pr. kilo produserte epler ble funnet til å være Rs 47,24 og Rs 19,53 i henholdsvis Mustang- og Jumla-området. Arbeidskostnaden ble funnet til å være den høyeste kostnadsfaktoren ved produksjon av epler i begge distriktene, med 68% i Mustang og 64% i Jumla. Andre kostnadsfaktorer ved epleproduksjonen vist i analysen var knyttet til gjødsel, plantevernmidler og maskiner. En økonomisk analyse viste at forholdet mellom inntekt og kostnad ved produksjon av epler var på 1,98 og 2,44 for henholdsvis Mustang og Jumla. Marginen ved salg var på Rs 95,33 pr. kg i Mustangdistriktet, og Rs 107 pr. kg i Jumladistriktet. Samtidig var produsentens andel på 47,03% i Mustang og kun 28,67% i Jumla. Et stort problem ved produksjon av epler i begge distriktene var knyttet til sykdommer og smitte, som også er noe myndighetene er opptatt av. Studien konkluderte med at epleproduksjon er en mulighet for mange gårdbrukere i Nepal, der det er et behov for å øke produksjonen, samtidig som markedstilgangen på epler må bedres.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.titleStudy of value chain of apple in Mustang and Jumla district of Nepalnb_NO
dc.title.alternativeUndersøkelse av verdikjeden i epleproduksjon i distriktene Mustang og Jumla i Nepalnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi: 911nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel