Show simple item record

dc.contributor.authorBiniya, Nabin
dc.date.accessioned2019-11-01T10:18:52Z
dc.date.available2019-11-01T10:18:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2626068
dc.description.abstractClimate change refers to the variation of earth's global or regional climate over a long period due to natural variability or because of human induced activities. Agriculture is the backbone of the Nepalese economy and climate change significantly affect agriculture productivity. This study attempted to map impact of climate change and farmers adaptation to the situation in three different districts of Nepal. The study sample comprised of 120 households, 40 randomly sampled from each of the districts of Jumla, Mustang and Chitwan, respectively. The results indicated that most of the respondents were aware of climate change and the majority of them totally agreed on important indicators of climate change like climate change cause erratic rainfall pattern and climate change cause decrease in agriculture production. Most of the respondent reported a situation with increased problems with crop pests, diseases and weeds. They also have experienced increased production costs and reduced yield. The respondents highlighted three types of adaptation technologies: crop rotation, irrigation and integration of livestock with plant production. Knowledge on climate change was influenced by education level and in general, farmers used few adaptation practices to cope with climate change. The results are discussed based on literature and recommendations are drawn based on this. It will be beneficial for the farmers to adopt most of the adaptation technologies that are on farmer’s level, this to minimize the negative effects of ongoing climate change.nb_NO
dc.description.abstractKlimaendringer refererer til langtidsendringer i globalt eller regionalt klima som følge av naturlig variasjon eller på grunn av menneskeskapte aktiviteter. Landbruk er grunnlaget for økonomien i Nepal og klimaendringer har tydelig påvirkning på landbruksproduksjonen. Denne oppgaven forsøker å kartlegge effektene av klimaendringer og hvordan bønder tilpasser seg til de endringer som skjer med utgangspunkt i tre områder i Nepal. Oppgaven bygger på innsamlet materiale fra 120 gårder som ble valgt ut tilfeldig, 40 fra hvert av områdene Jumla, Mustang og Chitwan. Resultatene viste at de fleste som ble spurt var klar over klimaendringer og de fleste var også helt enige i viktige indikatorer som at klimaendringer forårsaker uforutsigbarhet i nedbørsmønstre og nedgang i landbruksproduksjonen. De fleste av de som ble spurt rapporterte om en økning i problemene med insekter, sykdommer og ugras i dyrkingen. De har også erfart økte produksjonskostnader og reduserte avlinger. De som ble spurt løftet fram tre typer av teknikker for å tilpasse seg klimaendringene. Disse var vekstskifte, vanning og integrering av husdyr i planteproduksjonen. Kunnskap om klimaendringer var påvirket av utdanningsnivå, men i store trekk tok ikke bøndene i bruk så mange teknologier for å tilpasse seg. Resultatene ble drøftet og anbefalinger ble gitt. En anbefaling var at bøndene burde ta i bruk flere av de teknikker som finnes for å redusere de negative effektene av pågående klimaendringer i Nepal.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.subjectclimate changenb_NO
dc.titleImpact and Adaptation to Climate Change in Nepalese Agriculture : A case study of Jumla, Mustang and Chitwan districtsnb_NO
dc.title.alternativeEffekter av og tilpasning til klimaendringer i landbruket i Nepal – en caseundersøkelse fra Jumla, Mustang og Chitwannb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record