Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAslam, Shakar
dc.date.accessioned2019-11-07T09:10:43Z
dc.date.available2019-11-07T09:10:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2627106
dc.description.abstractHalal lamb/sheep meat is popular among Muslims due to religious and cultural influence. Currently, 1.6 billion Muslims around the world, projected to be 2.2 billion in 2030, are practising religious dietary laws. Norway is the largest sheep/lamb meat producer among the Nordic countries, and for Norway, there should be an increasing demand for halal meat. A research work was conducted to examine this more in details. The primary objective was to understand Muslim consumers’ preferences in Norway, especially at the eve of the Muslim Meat Festival (Eid-al-Adha). Interviews were conducted among Norwegian Pakistani Muslim families based in Oslo and among Imams in the same city. The interview questions were asked in a semi-structured way. In addition, a literature review was made to overview the theoretical fundament but also to better understand religious and cultural factors involved in consumers’ decision-making. The results showed that religious beliefs, faith, psychological, and culture factors were important among Pakistani Muslim consumers in Norway. Most of the respondents prefer to eat halal lamb/sheep meat and there is a willingness to pay additional, and we could link this to religious belief. The country of birth and education level seemed not to affect the attitudes. The respondents preferred to buy meat from local butchers because of trust. When buying from supermarkets, certified/halal logos were especially checked. Special meat cuts/portions were preferred due to better taste, tenderness, quality and as a requirement to cook certain specific traditional dishes. Lamb/sheep was preferred over other or mixed meat types. Most consumers preferred Norwegian meat due to taste and quality, but also a strict quality control by food authority. The Imams strongly supported a halal meat value chain. At the Muslim meat festival, slaughtering of yearling sheep is preferred, which could improve yearling sheep prices in Norway, due to this specific demand by the Muslims. The results are discussed on background of an increase in the Muslim population in Norway and what this implies for an increased production of Norwegian halal lamb/sheep meat.nb_NO
dc.description.abstractHalal-kjøtt fra sau og lam er populært blant muslimer, noe som har koblinger til religion og kultur. 1.6 milliarder muslimer rundt om i verden praktiserer religiøse måltidsregler og denne er forventet å øke til 2.2 milliarder innen 2030. Norge har den høyeste produksjonen av sau og lam i Norden og for Norge skulle det innebære en økende etterspørsel for halal-kjøtt. Det ble derfor gjennomført et forsøksarbeid for å undersøke dette nærmere. Formålet har vært å bedre forstå muslimske forbrukere i Norge og særlig knytta til feiringen under den muslimske kjøttfestivalen Eid-al-Adha. Det ble gjennomført intervjuer blant norsk-pakistanske muslimske familier i Oslo og blant imamer fra samme sted. Intervjuspørsmålene ble stilt på en semistrukturert måte. I tillegg ble det gjennomført et litteraturstudie, dette for å få oversikt over det teoretiske fundamentet bak forbrukernes valg og for å bedre forstå religiøse og kulturelle faktorer involvert. Resultatene viste at religiøs tro, samt psykologiske og kulturelle faktorer var viktige blant pakistanske muslimer bosatt i Norge. De fleste foretrakk å spise halal-kjøtt fra sau og lam og de var villige til å betale mer for slikt kjøtt, og dette kunne vi koble til religiøs tro. Fødselsland og utdanningsnivå så ikke ut til å påvirke holdningene. De foretrakk de å handle fra lokale slaktereog dette på grunn av tillit. Ved handling på supermarkeder sjekkes særlig halal-logoer som kan vise at kjøttet er sertifisert. De foretrekker å kjøpe kjøtt som er kuttet i spesielle deler/posjoner, dette på grunn av smak, mørhet eller annen kvalitet viktig i forhold til tradisjonell matlaging. De fleste foretrakk norskprodusert kjøtt, dette på grunn av smak og kvalitet men også en streng kvalitetskontroll i Norge. Imamene var veldig positive til en verdikjede for halal-kjøtt. Under den muslimske kjøttfestivalen er slakting av årsgamle sauer å foretrekke, et behov som skulle kunne gi økt pris på årsgamle sauer i Norge. Resultatene diskuteres med bakgrunn i en forventet økning av den muslimske populasjonen i Norge og hva dette kan innebære for økt produksjon av halal-kjøtt fra sau og lam.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.titleHalal sheep meat in Norway: Muslims festivals : a new niche in the marketnb_NO
dc.title.alternativeHalal sauekjøtt i Norge: Muslimske festivaler – et nytt nisjemarkednb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel