Show simple item record

dc.contributor.authorMagnor, Linn Marielle
dc.date.accessioned2019-11-15T14:13:05Z
dc.date.available2019-11-15T14:13:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2628756
dc.descriptionMastergradsoppgave i digital kommunikasjon og kultur, Høgskolen i Innlandet, 2019.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne masteroppgaven har som hovedmål å reflektere over det nye ved president Donald Trumps bruk av sosiale medier sammenlignet med tidligere presidenters bruk av offentlige kommunikasjonsmetoder. Oppgaven er et bidrag og en diskusjon, til deler av den pågående debatten om Trumps handlinger, uttalelser og bruk av Twitter. Den fokuserer på hvordan Trump presser grensene for den tradisjonelle presidentrollen, og hvordan hans handlinger på Twitter kan ses i lys av etiske perspektiver. Historiske undersøkelser, etiske teorier og innsamlede Twitter-meldinger fra Trumps Twitter-konto danner utgangspunktet for en diskusjon om hva som skiller Trump fra sine forgjengere. Hans handlinger og uttalelser settes opp mot de karaktertrekk, den oppførsel og de forventede normer som ligger i utrykket ‘presidential’; En definisjon som innebefatter hva det vil si å være president, og hvordan velgere og nasjonen forventer at den amerikanske presidenten skal opptre.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The main goal of this master thesis is to reflect on what is new in President Donald Trump's use of social media compared to previous presidents’ use of public communication methods. The thesis is a contribution and a discussion, to parts of the ongoing debate about Trump's actions, statements and use of Twitter. It focuses on how Trump pushes the boundaries of the traditional presidential role, and how his actions on Twitter can be seen in an ethical perspective. Historical research, ethical theories and collected Twitter messages from Trump's Twitter account are the main point for a discussion on what sets Trump apart from his predecessors. His actions and statements are set against the characteristics, behavior and expected norms of the term ‘presidential’; A term that describes what it means to be president, and how voters and the nation expects the US president to act.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectDIGKOMnb_NO
dc.titleTrump og Twitter: En etisk drøfting av hvordan Donald Trump utfordrer den tradisjonelle presidentrollen.nb_NO
dc.title.alternativeTrump and Twitter: An ethical discussion of how Donald Trump challenges the traditional presidential rolenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber93nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record