Recent Submissions

 • Opplevelser ved implementering av VIPS praksismodell 

  Sæter, Anders Moe (Master thesis, 2021)
  Tittel: Opplevelser ved implementering av VIPS praksismodell Problemstilling: Hvilke suksessfaktorer og barrierer opplever helsefagarbeidere og sykepleiere ved innføring av VIPS-praksismodell? Bakgrunn: ...
 • Sykepleieres kliniske beslutningstaking ved ernæringskartlegging. En kvalitativ studie 

  Hauge, Marita Pedersen (Master thesis, 2020)
  Sammendrag på norsk Tittel: Sykepleieres kliniske beslutningstaking ved ernæringskartlegging. En kvalitativ studie. Introduksjon: Helsedirektoratet anslår at rundt en tredjedel av eldre pasienter i sykehus og ...
 • Eldres erfaring med hverdagsrehabilitering 

  Behsodi, Hosein (Master thesis, 2019)
  Sammendrag på Norsk Bakgrunn: Eldre med sammensatte sykdommer har økende behov for helsetjeneste fra hjemmesykepleie for å kunne bo lengre i sitt eget hjem. Hverdagsrehabilitering er en relativ ny tjeneste i kommune ...