Show simple item record

dc.contributor.authorAskheim, Ole Petter
dc.date.accessioned2020-04-02T08:41:06Z
dc.date.available2020-04-02T08:41:06Z
dc.date.created2019-05-16T11:00:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSamproduksjon i forskning: forskning med nye aktører. 2019, kap. 2, s. 36-55en_US
dc.identifier.isbn9788215031668
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2650023
dc.descriptionThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY 4.0). To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en_US
dc.description.abstractI dette kapitlet formidles erfaringer fra samarbeid mellom forskere og medforskere i forskningsprosjektet «Brukermedvirkning – fra politikk til praksis». Målsettingen med prosjektet var å undersøke hvordan målet om brukermedvirkning i velferdstjenestene er søkt realisert overfor tre brukergrupper: eldre, funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser. Som en viktig del av samarbeidet ble det rekruttert medforskere med erfaring som tjenestebrukere som skulle ha en aktiv rolle i prosjektet. Samarbeidserfaringene beskrives i hovedsak som gode og positive både fra forskerne og medforskerne. Medforskerne har opplevd seg anerkjente, respekterte og å ha blitt tatt på alvor. Både forskerne og medforskerne mener medforskernes deltakelse har hatt positiv betydning for hva som kom ut av undersøkelsene. Medforskernes rolle og bidrag varierte likevel i ulike deler av forskningsprosessen. Erfaringene fra prosjektet synliggjør betydningen av å avsette tid til å tydeliggjøre prosjektets mål, avklaringer av roller og forventninger til deltakerne.en_US
dc.description.abstractThe chapter accounts for experiences from the cooperation between researchers and co-researchers with experiences as service users in the project «User participation – from policy to practice. The goal of the project was to investigate how official goals of user participation in the welfare services were implemented for three user groups: Elderly people, disabled people and persons with mental health problems. An important part of the project was to recruit co-researchers with experiences as service users to take an active part in the project. The experiences from the cooperation are described as mainly good and positive from both the researchers and the co-researchers. The co-researchers have experienced recognition, respect and being taken seriously. Both the researchers and the co-researchers think the participation of the co-researchers had a positive influence on the results from the project. However, the role and contribution from the co-researchers varied in the different parts of the research process. The experiences from the project clarify the importance of having time to clarify the goal of the project and the roles and expectations of the participants.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofSamproduksjon i forskning : forskning med nye aktører
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/samproduksjon_i_forskning
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectbrukermedvirkningen_US
dc.subjectsamarbeidserfaringeren_US
dc.subjectmedforskereen_US
dc.subjectrolleren_US
dc.subjectforventningeren_US
dc.subjectuser participationen_US
dc.subjectexperiences of cooperationen_US
dc.subjectco-researchersen_US
dc.subjectrolesen_US
dc.subjectexpectationsen_US
dc.titleSamarbeid mellom forskere og medforskere : Erfaringer fra et prosjekt om brukermedvirkning i velferdstjenesteneen_US
dc.typeChapteren_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber36-55en_US
dc.identifier.doi10.18261/9788215031675-2019-03
dc.identifier.cristin1698296
cristin.unitcode209,4,5,0
cristin.unitnameInstitutt for sosialfag og veiledning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal