Show simple item record

dc.contributor.authorHaugsgjerd, Ingvild Framnes
dc.contributor.authorHove, Anna Othilie Lungård
dc.date.accessioned2020-07-08T13:04:19Z
dc.date.available2020-07-08T13:04:19Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661447
dc.description.abstractFor å oppnå god økonomi i mjølkproduksjonen er ein avhengig av god dyrevelferd og god dyrehelse. I norsk storfehald vert mjølkekyr oppstalla anten i båsfjøs, lausdriftsfjøs utan AMS eller lausdriftsfjøs med AMS. Innan 2034 skal alle båsfjøs fasast ut, og storfe skal gå i lausdrift. Det er her blitt sett på førekomsten av ketose, mastitt, klauvsjukdommar og fruktbarheit i dei ulike oppstallingane. Det er blitt utført kvalitetsintervju med fire veterinærar og to klauvskjererar om deira synspunkt og erfaringar. Resultatet frå intervjua vert samanlikna med teori frå litteratur og forskningsrapportar. Det kom fram at det er meir ketose, mastitt og fruktbarheitsproblem i båsfjøs samanlikna med lausdriftsfjøs. Medan det er meir klauvsjukdommar i lausdriftsfjøs.en_US
dc.description.abstractTo achieve good animal health, one also need to give good animal welfare. Norwegian herds of dairy cows are stalled in either tie stall, or free stall with or without a milking robot. Within 2034 all cattle are to be stalled in free stall and tie stall are no longer allowed. In this paper the occurrence of ketosis, mastitis, hoof diseases and fertility problems of dairy cows, in different housing systems, will be looked upon. We’ve gathered information from literature and scientific reports, and compared with statements from the interviews. The performed interviews are with four veterinarians and two hoof trimmers, where they have shared their experiences and their views of the matter. The occurrence of ketosis, mastitis and fertility problems are higher in herds stalled in tie stall, than in free stall. Whereas hoof diseases occurs more frequently in free stall.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.subjectketoseen_US
dc.subjectmastitten_US
dc.subjectfruktbarheitsproblemen_US
dc.subjectmjølkekyren_US
dc.subjectklovsykdomen_US
dc.subjectklauvsjukdomen_US
dc.subjectfruktbarhetsproblemen_US
dc.subjectmelkekuen_US
dc.titleKorleis påverkar oppstallingsforholda førekomsten av ketose, mastitt, klauvsjukdommar og fruktbarheitsproblem hjå mjølkekyr?en_US
dc.title.alternativeHow does different housing systems affect the occurrence of ketosis, mastitis, hoof diseases and fertility problems in dairy cows?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910en_US
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Husdyravl, oppdrett, forplantning: 912en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record