Show simple item record

dc.contributor.authorBarth, Ingeborg Johanne
dc.date.accessioned2020-09-28T11:45:35Z
dc.date.available2020-09-28T11:45:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679970
dc.descriptionMastergradsoppgave i sosialfaglig arbeid med barn og ungeen_US
dc.description.abstractSammendrag av artikkelen som inngår i masteroppgaven: Denne artikkelen utforsker profesjonelle og barns opplevelse i familieråd i høykonflikt og voldssaker. Familieråd er en beslutningsmodell i barnevernssaker, og det empiriske grunnlaget for artikkelen er kvalitative intervjuer med fem profesjonelle og to barn som deltok i et pilotprosjekt i regi av Bufetat. Sentrale spørsmål som stilles i artikkelen er: hvilke forutsetninger bør foreligge for å få til gode familieråd, og hva utfordrer i balansegangen mellom barns rettigheter til både beskyttelse og medvirkning. Dilemmaer som oppstår i bruken av familieråd blir drøftet i lys av egen empiri og tidligere forskning. Dilemmaene omfatter ulikhet i bruken på systemnivå, men også vektingen av barns rettigheter til medvirkning og beskyttelse. Undersøkelsen viser at det er ulike holdninger og føringer vedrørende familieråd. Til tross for at sakene bærer preg av høy konflikt og vold er det sammenfallende funn i denne undersøkelsen, som i andre studier av generelle familieråd: Familieråd i høykonflikt og voldssaker oppleves som en god beslutningsmodell, og barns og de profesjonelles erfaringer beskrives som positiv.
dc.description.abstractAbstract of article in the thesis: This article will investigate how children in families with high level of conflict or domestic violence, and professionals from the child welfare services experience the use of the decision model Family Group Conference (FGC). Possible requirements for success in the use of FGC in such families will be explored, as well as the difficulties professionals might experience when balancing the children’s rights to both protection and influence in an FGC. These difficulties in addition to differences in how FGCs are conducted across the child welfare services lead to dilemmas for the professionals. The empirical basis comes from a study of qualitative interviews with two children and five professionals who participated in a project overseen by Bufetat. Even though these families were suffering from high levels of conflict and domestic violence, the study's findings are consistent with other studies of FGCs in general: the children and the professionals experience FGC as a useful approach to help the situation.
dc.language.isonoben_US
dc.subjectFamilieråden_US
dc.subjectBarnevernen_US
dc.subjectBarnets besteen_US
dc.subjectBarns rett til medvirkning og beskyttelseen_US
dc.subjectVolden_US
dc.subjectHøykonflikten_US
dc.titleHvordan opplever profesjonelle og barn familieråd i høykonflikt og voldssaker?en_US
dc.title.alternativeHow do professionals and children experience the use of Family Group Conference where there is a high level of conflict and domestic violence involved?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber89en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record