Show simple item record

dc.contributor.authorHabarurema, Remy Rebero
dc.date.accessioned2020-09-28T12:54:34Z
dc.date.available2020-09-28T12:54:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679997
dc.descriptionMastergradsoppgave i sosialfaglig arbeid med barn og ungeen_US
dc.description.abstractEtter ankomst til Norge får alle enslige mindreårige asylsøkere (EMA) i grunnskolealder opplæringstilbudet mens asylprosessen pågår (jf. Opplæringsloven § 2-1). Det er gjennomført en god del forskning både nasjonalt og internasjonalt på denne målgruppen som påpeker viktighet av skolen i forbindelse med normalisering av hverdagen (Eide, 2000; Eide & Broch, 2010; Oppedal, Seglem & Jensen, 2009). EMA sine opplevelser i møte med innføringsklasser og hvordan skolen kan møte disse barna som bidrar til både læring, mestring og tilhørighet er imidlertid ikke undersøkt i særlig stor grad. Formålet med denne masteravhandlingen er å belyse EMA sine opplevelser i møte med innføringsklasse, og avdekke faktorer som kan bidra til å øke deres mestring og læring i skolen. Fremgangsmåten for undersøkelsen har vært kvalitative intervjuer med sju ungdommer, to lærere og en miljøpersonalet. Med følgende problemstillingen: Hvordan opplever enslige mindreårige skolehverdagen, og hva kan bidra til å øke læring og mestring i skolen? Informantenes erfaringer og refleksjoner ble analysert i lys av analytiske begreper traume, trygghet, mestring og resiliens. Informantenes subjektive erfaringer og opplevelser i kombinasjon med et utvalgt av tidligere forskning på feltet og annen relevant teori danne bakgrunn for diskusjonen av resultatene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectEnslige mindreårige asylsøkereen_US
dc.subjectInnføringsklasseren_US
dc.subjectMottaksklasseren_US
dc.subjectAlfabetiseringsklasseren_US
dc.subjectVelkomstklasseren_US
dc.subjectLæring i skolenen_US
dc.subjectMestring i skolenen_US
dc.title«Være snill og forståelsesfull»: enslige mindreårige asylsøkere i møte med innføringsklasseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.source.pagenumber101en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record