Show simple item record

dc.contributor.authorHovland, Lisa-Marie
dc.contributor.authorOpkvitne, Tea Margrete Fallingen
dc.date.accessioned2020-10-16T06:27:12Z
dc.date.available2020-10-16T06:27:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683167
dc.descriptionMastergradsoppgave i innovasjon, med fordypning i ledelse og organisasjonen_US
dc.description.abstractI denne oppgaven er de sentrale temaene innovasjonshus, samlokalisering, coworking/co-creation, innovasjonskultur og innovasjonssystemer. Formålet med denne studien er å forske på det nyetablerte innovasjonshuset Bright House på Mustad Næringspark Gjøvik, hvor vi har benyttet oss av en kvalitativ casestudie for å besvare oppgavens problemstilling. Besvarelsen av oppgaven er basert på forankring i teori, informantintervju, observasjoner, workshop og dokumentstudie. Med en robust datakilde med datainnsamling fra ulike hold, kan vi dermed si at reliabiliteten i oppgaven er pålitelig. Resultatet som kommer frem er at konseptet Bright House på mange måter er “på god vei”, men vi ser at det er rom for forbedringer for å utnytte alle muligheten som Bright House ikke benytter seg av i dag. Vi har sett på de beslektede begrepene samlokalisering og coworking/co-creation, samt at deler av de fysiske omgivelsene mangler for å skape de sosiale interaksjonene. Dette er basert på både egne observasjoner, men også utsagn fra informanter. Vi ser også på dagens innovasjonssystem, noe som viste seg å bli et av de mest overraskende og interessante funnene i oppgaven. Da det var ulike spenninger i virkemiddelapparatet, og hva de legger i et innovasjonssystem. Avslutningsvis blir det presentert egne anbefalinger til Bright House, og hvor vi ser forbedringspotensial.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectInnovasjonskulturen_US
dc.subjectInnovasjonssystemer.en_US
dc.subjectCasestudieren_US
dc.subjectSamlokaliseringen_US
dc.subjectInnovasjonshusen_US
dc.subjectCoworkingen_US
dc.subjectCo-creationen_US
dc.titleInnovasjonshuset Bright House: en casestudie som baserer seg på konseptet innovasjonshus og samlokaliseringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber91en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record