Show simple item record

dc.contributor.authorHovland, Eirik
dc.contributor.authorRannem, André Grindberg
dc.date.accessioned2020-10-16T07:19:14Z
dc.date.available2020-10-16T07:19:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683187
dc.descriptionMastergradsoppgave i innovasjon, med fordypning i ledelse og organisasjonen_US
dc.description.abstractSalg er en bransje som er preget av prestasjonsbasert belønning og det varierer ofte i bruk av individuell og kollektiv belønning. Salgsbransjen er ofte preget av ytre motivasjon, og enkle-, målbare- og individuelle arbeidsoppgaver, samt et høyt arbeidspress som gjør at innovasjon ikke blir et fokus. Likevel ligger det et potensial hos selgere som har direkte kontakt med kunden for å komme med innovative ideer. Tidligere litteratur virker uenige i om individuell og kollektiv belønning er fremmende for innovasjon. Individuell og kollektiv belønning kan ha ulike effekter på jobbdesign, ledelse, sorteringseffekten, motivasjon og samarbeid. Disse organisatoriske variablene kan potensielt ha betydning for om selgerne er innovative, selv om salg ikke blir ansett som den mest innovative bransjen. Gjennom en eksplorerende studie har vi forsøkt å gå dypere i casebedriften for å belyse problemstillingen. Ved innsamling av datamaterialet studere vi teori og funn i casebedriften om hverandre for å være sikker på at vi fikk med de mest sentrale organisatoriske variablene. Innsamlingen av dataene ble gjort gjennom semistrukturerte dybdeintervju. Informantene vi intervjuet besto av ansatte på ulike nivå i casebedriften. Disse dataene ble videre kategorisert og sammenlignet med tidligere litteratur som hovedsakelig baserte seg på andre kontekster. Gjennom datainnhenting og analyse kom vi frem til at jobbdesign, ledelse, sorteringseffekten, motivasjon og samarbeid var sentrale variabler som påvirket relasjonen mellom individuell og kollektiv belønning og innovasjon hos selgerne. Våre funn viser at kollektiv belønning er den belønningsformen som er å foretrekke fremfor individuell belønning når det kommer til å tilrettelegge for innovasjon. Jo større kollektiv belønning selgerne hadde, jo større var den potensielle effekten for innovative selgere. Ved individuell belønning hadde vi ikke noen tydelige funn som virket fremmende for innovasjon. Dette virket å komme av mangelen på et belønningssystem som gav insentiv til innovasjon.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectInnovasjonen_US
dc.subjectSalgsbransjenen_US
dc.subjectSelgereen_US
dc.subjectKollektiv belønningen_US
dc.subjectIndividuell belønningen_US
dc.subjectPrestasjonsbasert belønningen_US
dc.titleEn Casestudie som baserer seg på prestasjonsbasert belønning og innovasjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber78en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record