Show simple item record

dc.contributor.authorAsplin, Pernille Holmøy
dc.contributor.authorHalvorsen, Lisa Fuyi Wessel
dc.date.accessioned2020-10-16T07:31:12Z
dc.date.available2020-10-16T07:31:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683195
dc.descriptionMastergradsoppgave i innovasjon, med fordypning i ledelse og organisasjonen_US
dc.description.abstractBakgrunnen for masteravhandlingen er a undersøke hvordan ulike forbrukere adopterer innovasjoner, og hvilke barrierer og drivere som eksisterer. Nærmere bestemt vil det bli undersøkt hvordan delingstjenester blir spredt i fylkene Oslo og Innlandet. Den overordnede problemstillingen lyder som følger: Hvilke likheter og ulikheter eksisterer det i forbrukernes adopsjon av innovasjoner i en rural region, sammenlignet med en urban region? For a besvare problemstillingen har det blitt utarbeidet fem undersøkelsesspørsmal, og syv hypoteser som er forankret i litteratur og tidligere studier. Teori og rapporter om fenomenet delingsøkonomi har vært med på å sette rammer for prosjektet. Hypotesene tar utgangspunkt i om forbrukere fra et urbant omrade har mer kjennskap- og erfaringer til delingsøkonomi, og hvilke faktorer som kan vare innspillende for adopsjon. Her har det blitt trukket frem geografiske årsaker, og årsaker knyttet til personlige egenskaper, holdninger og tillit. Det har blitt gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse for a forklare antagelsene. Dataen har blitt analysert i statistikkprogrammet SAS JMP. Hovedfunn fra undersøkelsen viser at forbrukere fra et urbant omrade i større grad adopterer delingstjenester enn forbrukere fra et ruralt omrade, da denne gruppen har både større kjennskap, og bredere erfaring med delingstjenestene. Faktorene avstand, befolkningstetthet, og de personlige egenskapene ønsket om a prove nye ting og positive holdninger forklarer ikke hvorfor adopsjonsprosessen er ulik i et urbant omrade og et ruralt omrade. Det har kommet frem at urbane forbrukere har høyere tillit til deltakerne på en delingstjeneste, enn rurale forbrukere. Dette kan bidra til a underbygge hvorfor den urbane gruppen i større grad har akseptert delingstjenestene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectForbrukereen_US
dc.subjectDelingstjenesteren_US
dc.subjectAdopsjon av innovasjoneren_US
dc.subjectDelingsøkonomien_US
dc.subjectUrbane områderen_US
dc.subjectRurale områderen_US
dc.titleAdopsjon av innovasjoner i urbane og i rurale regioneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber76+31en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record