Show simple item record

dc.contributor.authorBerger, Jonas Christoffer
dc.date.accessioned2021-04-23T07:18:01Z
dc.date.available2021-04-23T07:18:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2739230
dc.description.abstractBakgrunn og formål for oppgaven Stort sett alle i vårt samfunn er en del av den digitale verden. Skolens oppgave er å forsikre at alle utvikler evnen til å beherske de digitale hjelpemidlene som eksisterer i dag. Bakgrunnen for denne oppgaven finner sitt grunnlag i en observasjon av utviklingen av nye teknologier, hvilke utfordringer disse kan føre med seg og hvordan samfunnet nå er inne i en digitaliseringsprosess. En rekke problemer melder seg raskt på, blant annet spørsmål knyttet til personvernet og hvordan dette beskyttes i skolen. Like relevant er også dannelsesperspektivene som kan beskrive menneskets møte med det digitale. Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan den offentlige forvaltningen for utdanningssektoren fremstiller og forholder seg til den videre utviklingen av ny teknologi. Problemstilling Hvilke nye utfordringer står utdanningssektoren ovenfor i møtet med den digitale verden? Teoretisk rammeverk og metode Oppgaven referer til en rekke teorier som sier noe om samfunnsutvikling, dannelse og ny teknologi. Teksten er en dokumentanalyse av utvalgte dokumenter og det legges til grunn et sosialkonstruktivistisk perspektiv i analysen, med innslag av hermeneutisk tenkning. Konklusjon Personvern er på mange måter fremstilt som hovedproblemet i møtet med den digitale verden, spesielt i en eventuell implementering av ny teknologi i skolen. Utfra de utvalgte dokumentene kan man også tolke at dannelsesperspektivene mangler og at disse ofte blir stående i skyggen av et større kompetansebegrep. Gjennom analysen av funnene kan man også oppfatte at det kastes lys på det verdisettet vi ønsker å bygge samfunnet på i fremtiden, dette ved å rette oppmerksomheten mot utviklingen av menneskevennlig teknologi.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.titleKratten i skolesekken - Om nye utfordringer for utdanningssektoren i møtet med den digitale verdenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber101en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record