Show simple item record

dc.contributor.authorMeland, Vegard Vålnes
dc.date.accessioned2021-05-06T07:21:26Z
dc.date.available2021-05-06T07:21:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2753798
dc.description.abstractFølgende problemstilling ligger til grunn i denne kvalitative studien: • Hvordan erfarer lærere og skoleledere læring støttet av skolebaserte nettressurser? Utgangspunktet for studien er «Nyhove barneskole» og «Storhove ungdomsskole» som har deltatt i Skolebasert Vurdering for Læring (SkoleVFL), og som nå arbeider med kompetansepakken Innføring av nytt læreplanverk (K-LK20). Dette er skolebaserte nettressurser som er utviklet av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med andre fagmiljøer på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Nettressursene bygger på den skolebaserte kompetanseutviklingsstrategien der hele det pedagogiske personalet skal involveres aktivt i egen og andres læring, og framstår som en sentral del av den nasjonale strategien for å støtte skoler til samhandling og kompetanseutvikling. De skolebaserte nettressursene skal med andre ord støtte lærere og skoleledere både faglig og prosessuelt. Undersøkelsesmetoden er fokusgruppeintervju der informantene er lærere og skoleledere som sitter i skolenes plangrupper, altså personer som har et utvidet ansvar for å bidra i skolenes kompetanseutviklingsarbeid. Gjennom fokusgruppeintervjuene, og for å svare på studiens problemstilling, rettes det gjennom tre forskningsspørsmål fokus på hvordan deltakerne organiserer og tilrettelegger for læring, hva som kjennetegner læringsprosessene og om dette arbeidet som er støttet av nettressurser bidrar til kunnskapsutvikling, profesjonsutvikling og nye praksiser. Gjennom analyse av det empiriske materialet som er utviklet gjennom studien, framkommer flere sentrale funn som danner grunnlag for å konkludere på problemstillingen. I korte trekk viser den at plangruppenes oversettelse av nettressursene til sin kontekst, organisering og tilrettelegging for læring der hele det pedagogiske personalet involveres aktivt på tvers av fag og trinn, har stor betydning for hvordan personalet erfarer og opplever læringsprosessene. Videre viser studien at kollektiv tilnærming til læring og metodisk variasjon forankret i IGP metodikk og aksjonslæring, der lærere og skoleledere reflekterer, handler og er i dialog, bidrar til å utvikle kunnskaper og praksiser. Samtidig opplever de seg som «mer profesjonelle» med en styrket kollektiv identitet. Studien viser også at læring støttet av nettressurser er krevende, og at det kan være en risiko for at metodiske innspill til undervisningspraksiser ukritisk kopieres. Studien kan være relevant for andre skoler som ønsker å støtte profesjonalisering innenfra med skolebaserte nettressurser. Den kan også være relevant for UH-sektoren som utvikler slike nettressurser, og som gjennom den nasjonale satsingen desentralisert kompetanseutvikling støtter skolene utenfra. Videre kan den gi viktige innspill til de nasjonale myndighetene som initierer slike tiltak ovenfra. Flere internasjonale studier påpeker at kunnskapsgrunnlaget på dette feltet har et svakt empirisk grunnlag, og denne studien har som mål å bidra med kunnskaper som kan styrke det.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.titleLæreres og skolelederes læring støttet av skolebaserte nettressurser : En kvalitativ studie av læringsprosesser ved to skoler som arbeider med skolebaserte nettressurseren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber117en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record