Show simple item record

dc.contributor.authorFoldøy, Sylvelin
dc.date.accessioned2021-05-27T08:36:12Z
dc.date.available2021-05-27T08:36:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2756544
dc.description.abstractForsking på berekraftig organisasjonspraksis har i hovudsak fokusert på dimensjonar knytt til organisasjonsstyring og mindre på tilsette si forplikting til miljøåtferd til tross for forsking som peiker på individuelt initiativ som eitt av hovudkriteria for at implementering av miljøleiingssystem skal lukkast. Organisatorisk medborgarskapsåtferd retta mot miljøet (OCBE) har blitt føreslått som målereiskap for individuell miljøåtferd på arbeidsplassen. OCBE-skalaen blei oversett frå engelsk til norsk. Ein teoretisk modell over OCBE og føreslåtte determinantar blei framlagd og testa på eit utval med 159 tilsette. Studien viste at OCBE hadde ulik faktorstruktur i det norske utvalet enn i det canadiske. Den teoretiske modellen funne delvis støtte til, og viste at biosentriske verdiar, meistringstru og aspekt av oppfatta miljøklima målt gjennom deskriptive normer var signifikant relatert til OCBE. Dette impliserer at tiltak for å auke meistringstru og fokusere på organisatorisk miljøklima gjennom deskriptive normer kan auke sannsynet for vellukka grøne endringsprosessar i organisasjonar.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.title”Korleis kvitskjortene kan verta grøne”en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber80en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record