Show simple item record

dc.contributor.authorEspedal, Brit-Helen Sjøtrø
dc.date.accessioned2015-02-24T13:13:02Z
dc.date.available2015-02-24T13:13:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/277579
dc.description.abstractUtdanning for bærekraftig utvikling skal som følge av et FN-initiativ og norske strategidokumenter være en del av norsk skole. Til tross for dette peker tidligere forskning på at dette i praksis ikke er tilfellet. Kapittelet om det miljøbevisste mennesket i læreplanens generelle del har vært en del av skolens styringsdokument siden begynnelsen av 1990-tallet, og fokuset på dette temaet er mer aktuelt i dag enn noen gang tidligere. Likevel ser det ut til at det som læres om blant annet miljø, bærekraft og utvikling i skolen, er lite, fragmentert og svært læreravhengig. Gjennom spørsmålet Hvordan blir det lagt opp til utdanning for en bærekraftig utvikling i norsk grunnskole? har undersøkelsen i denne oppgaven tatt utgangspunkt i et utvalg av skriftlig materiell. De to strategidokumentene for utdanning for bærekraftig utvikling som har vært en del av den norske skolen siden 2006, og kapittelet i læreplanens generelle del om det miljøbevisste mennesket fra 1993 har vært utgangspunkt for undersøkelsen. Analysene har sett på hvordan disse to bidragene fremmes og blir ivaretatt i læreplanen og tre lærebøker i Mat og helse for ungdomstrinnet. Det teoretiske grunnlaget i denne oppgaven består av et utvalg tradisjonell utviklingsteori, en betydning av en utdanning for og om en bærekraftig utvikling, transformativ læring som læringsmodell og perspektiver på læreplanens og lærebokas rolle i det norske grunnskolesystemet. Aktuell debatt er også tatt med for å illustrere at dette temaet ikke bare har en tradisjonell, men også en samtidig forankring. Med utgangspunkt i analyser av læreplanen og tre lærebøker i Mat og helse for ungdomstrinnet ønsker jeg å bidra til en økt forståelse for hvordan det legges til rette for å arbeide med denne tematikken i norsk grunnskole. Mat og helse har en målsetting om å være et praktisk fag som legger opp til at elevene i sitt arbeid med faget skal få forståelse og innsikt i å velge varer i henhold til bærekraftige kriterier. I læreplanen for Mat og helse blir det også lagt opp til at elevene skal jobbe med flere av temaene som blir fremhevet i strategidokumentene. Ut fra disse målsettingene kan mye tyde på at visjonen om utdanning for en bærekraftig utvikling blir fremmet i læreplanen for Mat og helse. Dette kommer også til uttrykk ved at læreplanen for Mat og helse ivaretar flere av de samme perspektivene som fremheves i den generelle delen av læreplanens kapittel Det miljøbevisste mennesket. VI Selv om det gjennom denne oppgaven kan se ut til at det blir lagt opp til en utdanning for en bærekraftig utvikling i norsk grunnskole, er det tydelig at det mangler en presisering av hva dette innebærer. Dette kommer til uttrykk i den varierende måten de tre bøkene formidler denne tematikken på. Forskjellen kommer spesielt tydelig til uttrykk i graden av oppfordring og råd om hvilke valg man som forbruker kan ta for å bidra til en bærekraftig utvikling. Begrepet bærekraftig utvikling kan bli forstått på ulike måter og det er ingen universell enighet om hvordan utviklingen kan dreie i en mer bærekraftig retning. Når man ser det mangfoldet av oppfatninger som eksisterer om dette begrepet, er det ikke så rart at ulike lærebokforfattere formidler denne tematikken på så ulike måter som det fremkommer i denne undersøkelsen. Dersom utdanning for en bærekraftig utvikling likevel skal være en målsetting i norsk grunnskole kan funnene i denne undersøkelsen tyde på at læreplanen behøver en tydeligere presisering.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammernb_NO
dc.titleUtdanning for bærekraftig utvikling : en analyse av læreplan og tre lærebøker i Mat og helse for ungdomstrinnetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber89nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record